elokuu 2015

Selailet sivun arkistoja: elokuu 2015.

Puuhuollon uudistuvat rakenteet ja johtaminen

”Teollisen tehokkuuden nostaminen voimakkaasti puuhuollon keskiöön on yksi jo lähitulevaisuuden keskeisimmistä ja koko metsätaloutta sivuavista kehittämistavoitteista”, painottaa toimitusjohtaja Heikki Pajuoja Metsätehosta. Puunkorjuun teknologia on uudistunut noin 30 vuoden välein, ja olemme jälleen kerran keskellä suurta siirtymävaihetta. Uutta on, että uudistuvat rakenteet ja johtaminen ovat korostuneesti mukana kehittämisen päämäärissä – osaltaan varmistamassa inhimillisten voimavarojen liiketoimintalähtöistä, ja… Lue lisää Puuhuollon uudistuvat rakenteet ja johtaminen

Monimutkainen maailma edellyttää uusia tapoja hyödyntää asiantuntemusta

Jokainen meistä hyötyy yhdessä ajattelemisen taidoista.  Jatkuvan muutoksen keskellä ratkaisujen löytäminen edellyttää mielikuvitusta – kykyä nostaa esiin monia ratkaisuja – itsestä ja muista.  Yhdessä hahmotamme todellisuuden moniulotteisemmin ja saamme aikaan oikeamman kuvan ratkaistavasta asiasta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Olemme kokeilleet erilaisia yhdessä ajattelemisen välineitä myös Metsähyvinvoinnin Siivittäjien kokoontumisissa.  Siivittäjäthän ovat metsäalalla työtä tekeviä henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti… Lue lisää Monimutkainen maailma edellyttää uusia tapoja hyödyntää asiantuntemusta

Hannu Pursio

Työhyvinvoinnin johtaminen ja menestyvä yritys

Metsätoimialan rakennemuutos ja työelämän muutos yleisesti tuovat haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia työhyvinvoinnin, työorganisaatioiden ja toimintakäytäntöjen uudistamiseen sekä kehittämiseen. Työhyvinvointi on perustellusti työn kovaa ydintä ja yrityksen menestystekijä sekä investointi yrityksen inhimillisiin voimavaroihin. Työorganisaatioiden menestys tuleekin nähdä taloudellisen menestyksen ja työhyvinvoinnin kokonaisuutena, vaikka työhyvinvoinnilla on samalla myös itseisarvo. Siksi on tärkeää, että yrityksen inhimillisiä voimavaroja… Lue lisää Työhyvinvoinnin johtaminen ja menestyvä yritys