syyskuu 2015

Selailet sivun arkistoja: syyskuu 2015.
Mikko Kauppinen

Metsäalan Johtamisakatemian kurssin 2 aamiaistilaisuus

Metsäalan Johtamisakatemian kurssin 2 aamiaistilaisuus järjestettiin tiistaina 22.9.2015 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui sekä lokakuussa järjestettävän akatemian kurssin 2 että keväällä järjestetyn kurssin 1 osallistujia. Ohjelmajohtaja Arto Kariniemi kertoi Johtamisakatemian synnystä, tavoitteista ja tulevaisuudesta sekä metsäalan haasteista muuttuvassa maailmassa. Johtamisakatemian kurssin 1 Kymppi, Metsälehden päätoimittaja Eliisa Kallioniemi kertoi terveisensä ensimmäiseltä akatemian kurssilta. Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Marja Viluksela alusti akatemiaan aiheella… Lue lisää Metsäalan Johtamisakatemian kurssin 2 aamiaistilaisuus

Osallistu tapahtumiin ja löydä ajatuksia blogeista

Metsähyvinvointi-ohjelman koordinointi siirtyi vuonna 2015 Metsäteholle. Mukana on sekä vanhaa, kuten jo perinteeksi muodostunut Finlandia-talon Ajankohtaistapahtuma, että uutta toimintaa, kuten Siivittäjien valmennuspäivät. Verkkosivuja kehitetään ja monipuolistetaan. Metsähyvinvointi-ohjelma tarjoaa myös valmennuspäiviä metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille metsäalalla työskenteleville henkilöille. Kutsumme kaikkia metsäalan työhyvinvointia edistäviä henkilöitä Metsähyvinvoinnin Siivittäjiksi. Kesäkuussa järjestettiin valmennuspäivä Vierumäellä. Seuraava Siivittäjä-päivä on 27.10.2015. Jos koet asian omaksesi… Lue lisää Osallistu tapahtumiin ja löydä ajatuksia blogeista

Vuorovaikutustaidoilla tehoa ja hyvinvointia

Metsähallituksen metsätaloudessa järjestäydyttiin pari vuotta sitten uuteen prosessiorganisaatioon. Prosessiorganisaation käyttöönotto muutti työnkuvamme ja myös reviiriajattelua. Hienosti sanottuna prosessiorganisaatio on sarja loogisia toimintoja, joissa asiakkaan tarvitsema tuote tai palvelu tehdään. Kun prosesseja on riittävästi vierekkäin, niin Huberin putkikasahan siitä tulee mieleen. Onneksi meillä ei ihan kasaksi asti niitä ole. Normaalin prosessiorganisaation kehityksen mukaisesti mekin katselimme pääosin… Lue lisää Vuorovaikutustaidoilla tehoa ja hyvinvointia

Ergonomiasta henkiseen työhyvinvointiin

Ergonomiabuumista henkiseen työhyvinvointiin

Vanha totuus kertoo, että tulevaan matkataan nykyhetken kautta menneestä ammentaen. Puuhuollon kehityskaari on sidoksissa ympäröivän maailman megatrendeihin. Ja korjuuteknologia palvelee kulloisenkin ajan puuhuollon teemoja. Työturvallisuus nousi keskiöön elintason nousemisen myötä 1970-luvulla. Metsurityö on yksi tutkituimmista ammateista ja koneellistumisen myötä konetyön turvallisuus ja etenkin ergonomia olivat mielenkiinnon kohteina. Metsäympäristönhoito haukkasi mielenkiinnon päähuomion reiluksi vuosikymmeneksi alkaen 1990-luvulta.… Lue lisää Ergonomiabuumista henkiseen työhyvinvointiin

Ihmisten johtamisella menestykseen

Ihmisten johtamisella menestykseen

Asioiden ja prosessien hoitamisesta puhutaan paljonkin, muttei välttämättä kaikista tarpeellisista näkökulmista. Esimerkiksi asioiden toteuttamisen kykyyn ja uusien tapojen muodostamisen osaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Asioiden ja prosessien hoitamiseen sisältyy aina inhimillisiä tekijöitä. Johtajasta ja johtajuudesta keskustellaan paljon vähemmän kuin management-painotteisista johtamisteemoista. Olemme tottuneet teknologiakeskeisiin asiajohtajiin. Tulevaisuuden merkittäviä aineettomia menestystekijöitä ovat kuitenkin hyvä johtaminen, osaavat ihmiset… Lue lisää Ihmisten johtamisella menestykseen

Opi ja opasta verkostoissa

”Opi ja opasta verkostoissa on oivallinen lähtökohta jokaiselle, joka haluaa menestyä – ja voida hyvin työssään myös tulevaisuudessa”, opastaa Metsätehon toimitusjohtaja Heikki Pajuoja. Puuhuollon liiketoimintamallit pelkistyvät edelleen ja toiminnan laatukriteerit kiristyvät. Erilaisten palvelukokonaisuuksien tuottaminen ja niiden käyttäminen korostuvat. Keskeinen kysymys on koulutuksen ja työelämän saumaton yhteistyö. Yksi merkittävistä avauksista metsäopetuksen kehittymisen varmistamiseksi on Metsäopetus ry:n… Lue lisää Opi ja opasta verkostoissa