Siivittäjä

Elävä metsäsuhde muutti museo(o)n

Syksyllä 2014 Museovirasto pyysi meitä lustolaisia listaamaan metsään liittyvää aineetonta kulttuuriperintöä, ihmisten arjessa läsnä olevaa elävää perintöä. Tehtävä liittyi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoon, joka oli juuri alkanut Suomessa. Metsä nähtiin elävän perinnön jaottelussa osana luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvää tietoa ja käytäntöjä. Aloimme siis listata lukemattomia metsään liittyviä ilmiöitä, kuten kesämökkeily, retkeily, metsästys, marjastus, metsätalous,… Lue lisää Elävä metsäsuhde muutti museo(o)n

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä metsäkonealalla

Artikkeli on julkaistu myös Koneyrittäjä-lehdessä.   Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työtehoseura toteuttavat ESR- hanketta Onni tulee puun takaa – hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle. Hankkeessa on mukana 12 (5 metsä- ja 7 sote-alan) pk-yritystä, joissa toteutetaan yrityskohtainen kehittämisprosessi. Tavoitteena on vahvistaa mukana olevien pk-yrityksen henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta rakentamalla kokonaiskuva työstä, työpaikasta ja… Lue lisää Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä metsäkonealalla

Hyvä johtajuus korostuu jo ruohonjuuritasolla

Metsäalan yliopisto-opiskelijana oman alan työ- ja yrittäjyyskokemusta voi olla haastavaa hankkia opiskeluiden ohella. Kesätyöt mielletään usein ainoaksi kanavaksi hankkia tietotaitoa oikeasta työelämästä. Yliopistolla kun asioita sivutaan usein hyvin teoreettisesti, ja käytännön näkökulmat saattavat jäädä uupumaan. Uniforst, metsätieteiden opiskelijoiden osuuskunta, on tarttunut tähän ongelmakohtaan. Rekrytoimme yliopisto-opiskelijoita metsäalan työtehtäviin aina erikoisasiantuntijoista metsureihin. Lisäksi koulutamme jäseniämme, eli alan… Lue lisää Hyvä johtajuus korostuu jo ruohonjuuritasolla

Vain mielikuvitus rajoittaa työhyvinvoinnin kehittämistä

Metsänhoitoyhdistykset ovat viime vuosina olleet suurten muutosten kourissa. Metsänhoitomaksun poistuminen sekä muut metsäalan muutokset tuntuvat jokaisen työntekijän arjessa. Tulevaisuudessa aikaansaavien sekä hyvinvoivien ammattilaisten merkitys korostuu, kun metsänhoitoyhdistykset vastaavat rajuun puun käytön lisäyshaasteeseen. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on Metsämiesten Säätiön rahoituksella etsinyt työkaluja kehittääkseen metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden työn tuottavuutta ja parantaakseen heidän työhyvinvointiaan, työkykyään ja… Lue lisää Vain mielikuvitus rajoittaa työhyvinvoinnin kehittämistä

Hyvän hallinnon opas metsänhoitoyhdistyksille

Suomalaisten metsänhoitoyhdistysten koko toimintaperusta on mullistunut vuoden 2015 alusta. Automaattijäsenyyteen pohjautuneen toiminnan tilalla on nyt vapaaehtoisjäsenyyteen nojaava yhdistys, jolla on yhteiskunnallisten ja edunvalvonnallisten tehtävien lisäksi entistä selkeämpi rooli liiketoiminnan harjoittajana. Hyvä hallinto ei tarkoita seinälle kiinnitettävää paperia tai byrokraattista hierarkiaa. Hyvällä hallinnolla metsänhoitoyhdistys pystyy suoriutumaan aiempaa paremmin kaikessa toiminnassaan ja erityisesti tärkeimmässä tehtävässään: jäsentensä palvelemisessa.… Lue lisää Hyvän hallinnon opas metsänhoitoyhdistyksille

Kolme syytä innostua verkostoitumisesta

Mitä tunnet, kun kuulet sanan verkostoituminen? Verkostoituminen työelämässä merkitsee jatkuvaa muutosta. Pitää vaihtaa tiimiä tai kokonaista organisaatiota, käydä tapahtumissa, jutella kahvikoneella tai lounaalla tuntemattomien ihmisten kanssa, kaiken kaikkiaan tutustua uusiin ihmisiin. Pitää antaa pieni osa itsestään, ja luottaa, että kaikki uudet ihmiset haluavat myös tutustua sinuun. Jos ei ole kovin sinut itsensä kanssa, verkostoituminen voi… Lue lisää Kolme syytä innostua verkostoitumisesta

Sählääminen maksaa

Metsäalalla koneyrittäjät ja heidän kuljettajansa ovat jatkuvassa viestien, ohjeiden ja toimintamallien ristipaineessa. Sähläykselle on otollinen pohja, kun työtä tehdään yritysten välisessä verkostossa usealle asiakkaalle. Esimiehen tai asiakkaan vaatimusten ja ohjeiden lisäksi työtä ohjaavat asiakkaan asiakkaiden eli metsänomistajien toiveet sekä verkoston odotukset. Sähläämisestä aiheutuvat kustannukset ovat huomattavia. Siksi työn sujuvoittaminen parantaa yrityksen tulosta. Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri… Lue lisää Sählääminen maksaa

Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin

Koneyrittäjien liitto on tehnyt videoita työn sujuvuuden ja työolojen parantamisen merkityksestä henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämisessä. Neljä videota valmisteltiin Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin -hankkeessa, jonka rahoittajana oli Metsämiesten Säätiö. Videoiden teemoina ovat yrityksen tavoitteiden ja työntekijän hyvinvoinnin suhde, työhyvinvointi ja kannusteet, johtaminen ja sujuva työ sekä työympäristö- ja välineet työhyvinvoinnin edistäjänä. Videoilla haastatellaan asiantuntijoina työkykyjohtamisen kehityspäällikkö… Lue lisää Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin

Metsä- ja kuljetusalan yritykset hakevat tehokkuutta panostamalla työhyvinvointiin

Tampereen ammattikorkeakoulussa helmikuussa käynnistynyt työhyvinvoinnin ESR-hanke LOG INNO tähtää yritysten tuottavuuden lisääntymiseen työhyvinvoinnin keinoin.  Nyt ei puhuta työterveyshuollon, tyky-päivien ja taukoliikunnan järjestämisestä, vaan pureudutaan yrityksen toimintaprosessien tarkasteluun. Yrityksille luodaan työhyvinvoinnin käytännöt ja kehittämisohjelma, jota toteuttamalla henkilöstön hyvinvointi lisääntyy ja yrityksen tuottavuus lisääntyy.   Hankkeen päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu työstää hanketta yhdessä Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät… Lue lisää Metsä- ja kuljetusalan yritykset hakevat tehokkuutta panostamalla työhyvinvointiin

Kati Järvinen

Edessä on loistava tulevaisuus!

”Edessä on loistava tulevaisuus!” Miltä sinusta tuntuisi sanoa näin? Valheelliselta vai vilpittömältä? Mihin sinä uskot? Tässä tappioputkien aikakaudessa on keskeistä vaalia positiivista kieltä ja ruokkia innovatiivista mieltä, jotta menestys mahdollistuu. Keskeistä on myös löytää keinot, joilla myönteisestä tulevaisuudenkuvasta tehdään totta. Vanhoilla välineillä saadaan aikaan väsyneitä tuloksia; isot kepit ja pienet porkkanat ovat ’so last season’.… Lue lisää Edessä on loistava tulevaisuus!

Antti Äikäs

Mitkä seitsemän kysymystä johtavat tulokselliseen hyvinvointiohjelmaan?

Arvoisa henkilöstön hyvinvoinnista kiinnostunut lukija, tutustumalla tähän kirjoitukseen opit keskeiset kysymykset, jotka liittyvät hyvin ajankohtaiseen asiaan: Miten huolehdin työntekijöiden voimavaroista kiihtyvässä työelämän muutoksessa? Löydät vastauksen edellä esitettyyn kysymykseen pohtimalla tämän kirjoituksen kysymyksiä. Pikaisella silmäyksellä voit lukea vain kysymykset ja palata itse tekstiin myöhemmin. Löydät sinulle ja organisaatiollesi sopivat vastaukset todennäköisemmin pohtimalla kuin seuraamalla check-listoja. Vastaukset… Lue lisää Mitkä seitsemän kysymystä johtavat tulokselliseen hyvinvointiohjelmaan?

Hyvä työ tuo tuottavuutta

Hyvä työ. Miltä se tuntuisi? Mitä asioita se sisältäisi? Hauskin työpaikkani oli uimarannan rantavahtina. Kokemuksellisesti mielenkiintoisimman vuoden tein töitä saksalaisessa vakuutusagentuurissa. Näkyvintä työnjälkeä syntyy taimikkoa raivatessani. Toisaalta sisällöltään ja merkitykseltään antoisinta työtä tunnen tekeväni nyt työntutkijana, missä työntekijää osallistavalla työntutkimuksella kehitämme työtehtävien ja prosessien sujuvuutta, ergonomisuutta ja turvallisuutta. Kaikissa kokemissani työpaikoissa on ollut sekä rutiinitöitä… Lue lisää Hyvä työ tuo tuottavuutta

Työmaa

Henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeita metsäkonealan yrityksissä

Metsäkonealalla toimivien työntekijöiden ja yrittäjien välillä on näkemyseroja päivittäisjohtamisessa. Myös henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, suoritusten seurannassa ja palautteen antamisessa olisi kehitettävää. Kehittääkseen näitä asioita yritysten ja yrittäjien tulisi kiinnittää enemmän huomiota vuorovaikutuksen toteutumiseen työntekijöiden ja yrittäjän välillä. Vuorovaikutuksen onnistunut toteuttaminen on keskeinen osa niitä toimia, joiden avulla yritys voi edistää työhyvinvointia ja sitä kautta kehittää tuottavuuttaan.… Lue lisää Henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeita metsäkonealan yrityksissä

Hyvän elämän savotalla

Metsämiesten Säätiön ja TAMKin rahoituksella toteutettu Hyvän Elämän Savotalla –hanke oli työhyvinvoinnin valmennusohjelma, joka tarjosi valmennuspäiviä organisaation ja sen työntekijöiden työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä työyhteisön sosiaalista hyvinvointia, parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä edistää ammatillista työhyvinvointia organisaatioiden ja toimenkuvien muutostilanteissa. Työhyvinvointivalmennukseen osallistui noin sata työntekijää. Eri metsätöissä tapahtuvaa kuormittumista pyrittiin… Lue lisää Hyvän elämän savotalla

Metsäalalla kannattaa pysähtyä perusasioiden äärelle

Työhyvinvointikartoituksiemme noin 350 vastajaa ovat sitä mieltä, että metsäalan toimihenkilötöissä viihdytään, työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Vuorovaikutustaitojen ja myynnin merkitys on kasvussa. Tietoisuus oman käyttäytymisen aiheuttamista tunteista ja ajatuksista on merkityksellisempää kuin aiemmin. Metsäalan toimihenkilöt voivat viettää pitkiä aikoja kentällä, poissa toimistolta. Tämä asettaa haasteita toimivalle viestinnälle ja luottamuksen rakentamiselle sekä johtamiselle. Lisäksi läpipiiriin kuuluu… Lue lisää Metsäalalla kannattaa pysähtyä perusasioiden äärelle