Siivittäjä

Työmaa

Henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeita metsäkonealan yrityksissä

Metsäkonealalla toimivien työntekijöiden ja yrittäjien välillä on näkemyseroja päivittäisjohtamisessa. Myös henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, suoritusten seurannassa ja palautteen antamisessa olisi kehitettävää. Kehittääkseen näitä asioita yritysten ja yrittäjien tulisi kiinnittää enemmän huomiota vuorovaikutuksen toteutumiseen työntekijöiden ja yrittäjän välillä. Vuorovaikutuksen onnistunut toteuttaminen on keskeinen osa niitä toimia, joiden avulla yritys voi edistää työhyvinvointia ja sitä kautta kehittää tuottavuuttaan.… Lue lisää Henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeita metsäkonealan yrityksissä

Hyvän elämän savotalla

Metsämiesten Säätiön ja TAMKin rahoituksella toteutettu Hyvän Elämän Savotalla –hanke oli työhyvinvoinnin valmennusohjelma, joka tarjosi valmennuspäiviä organisaation ja sen työntekijöiden työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä työyhteisön sosiaalista hyvinvointia, parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä edistää ammatillista työhyvinvointia organisaatioiden ja toimenkuvien muutostilanteissa. Työhyvinvointivalmennukseen osallistui noin sata työntekijää. Eri metsätöissä tapahtuvaa kuormittumista pyrittiin… Lue lisää Hyvän elämän savotalla

Metsäalalla kannattaa pysähtyä perusasioiden äärelle

Työhyvinvointikartoituksiemme noin 350 vastajaa ovat sitä mieltä, että metsäalan toimihenkilötöissä viihdytään, työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Vuorovaikutustaitojen ja myynnin merkitys on kasvussa. Tietoisuus oman käyttäytymisen aiheuttamista tunteista ja ajatuksista on merkityksellisempää kuin aiemmin. Metsäalan toimihenkilöt voivat viettää pitkiä aikoja kentällä, poissa toimistolta. Tämä asettaa haasteita toimivalle viestinnälle ja luottamuksen rakentamiselle sekä johtamiselle. Lisäksi läpipiiriin kuuluu… Lue lisää Metsäalalla kannattaa pysähtyä perusasioiden äärelle

Aikuisen alkuja metsässä

Metsässä tienaamassa Olemme työllistäneet noin kymmenen vuoden ajan nuoria metsään liittyvissä töissä. Taimenistutusta, taimikonhoitoa, tontinraivausta, polttopuun tekoa … Siis oikein kunnon hommia, rankkaa fyysistä työtä. Välillä ovat päässeet voimiansa koettelemaan vaikkapa vetäessään raskasta taimipulkkaa louhikkoista ja risukkoista rinnettä ylös hakkuuaukealla. Ei helppoa, ei siistiä, ei vaivatonta. Kuuluiko kitinää ja valitusta? Ei. Sehän oli työtä, josta… Lue lisää Aikuisen alkuja metsässä

Työturvallisuus

Turvallista työntekoa!

Työturvallisuus on tärkeässä asemassa Metsähallituksessa. Pyrimme edistämään Metsähallituksen metsätaloudessa aktiivisesti työturvallisuuteen liittyvien asioiden tiedostamista ja huomioimista arkipäivän työskentelyssä myös erilaisilla turvallisuuskoulutuksilla. Näistä mainittakoon tässä yhteydessä vaikkapa moottorikelkan ja mönkijän käyttöön, ensiaputaitojen ylläpitämiseen, enna-koivaan ajamiseen ja liukkaankelin ajoharjoitteluun sekä suurpetojen kohtaamiseen liittyvät koulutukset. Turvallisen työnteon varmistamiseen meillä on mm. kattava ja monipuolinen riskien arviointi- ja toimenpideohjelma… Lue lisää Turvallista työntekoa!

Onni tulee puun takaa

Työhyvinvointia ja tuottavuutta metsäenergia-alan pk-yrityksille

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja TTS Työtehoseura ovat käynnistäneet uuden ESR (Euroopan sosiaalirahasto) -hankkeen ’Onni tulee puun takaa – hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle’. Hankkeessa kehitetään Uudenmaan alueen metsä-energia-alan pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta. Mukaan pääsee 5 uusmaalaista metsäenergia-alan pk-yritystä. Kehittämisprojektiin osallistuminen on pk-yritykselle maksutonta, mutta edellyttää johdon sitoutumista ja työaikaresurssia henkilöstöltä. Kehittämisprosessi kestää yrityksessä 2-3… Lue lisää Työhyvinvointia ja tuottavuutta metsäenergia-alan pk-yrityksille

Työstä hyvinvointia, vai hyvinvointia työpaikalle?

Mistä tulee työhyvinvointi? Tätä olen miettinyt paljon, mutta yhtä ja kaikille sopivaa vastausta tuskin tähänkään löytyy. Olen miettinyt sitäkin, että onko tästäkin taas tehty elämää suurempi kysymys, ja pitääkö hyvinvointikin tuotteistaa? Työsuojelupuolella asiaa mietitään jatkuvasti ja yritetään keksiä kaikkea pientä ja innostavaa, kun suureen ei mahdollisuuksia ole. On liikuntaseteliä, lounasseteliä, varusterahaa, TYHY-päivää, ja mietitään jumppapallojen,… Lue lisää Työstä hyvinvointia, vai hyvinvointia työpaikalle?

Harvesterikuski

Maatila innosti metsäalalle

Tanner tömisee ja metsä ryskyy, kun Elina Haapaniemi istuu harvesterin puikoissa ja kaataa nuoria mäntyjä. Sisällä ohjaamossa on kuitenkin mukavan lämmintä ja turvallista, vaikka tarkkana saa olla kuitenkin, niin kuin aina, kun puita kaadetaan. Olemme Vihdin Ylimmäisissä, Työtehoseuran omistamalla harjoittelualueella ja opetusmetsässä, jossa on juuri käynnissä kuivahkon kangasmetsän harvennus. Harvesterin saloihin Elinaa opettaa kouluttaja Vesa… Lue lisää Maatila innosti metsäalalle

Tyohyvinvoinnin johtaminen

Marjastrategiaa

Strategia Päämäärä: kerätä viikonlopun aikana mustikoita talven smootheihin ja piirakoihin, tarve vähintään 30 litraa. Strategia: käytetään paras tieto hyväksi, tehdään aikataulutus viikonlopun etenemiselle, otetaan homma urheilun kannalta, koulutetaan lapset poimimaan. Toiminta: otetaan isän vanha kartta ja tarkistetaan sen salaiset merkinnät, täytetään vesipullot ja kahvitermari, mukaan pyyhe ja energiapatukoita, lapset lahjotaan. Joka päivä teemme oman strategiamme… Lue lisää Marjastrategiaa

Vuorovaikutustaidoilla tehoa ja hyvinvointia

Metsähallituksen metsätaloudessa järjestäydyttiin pari vuotta sitten uuteen prosessiorganisaatioon. Prosessiorganisaation käyttöönotto muutti työnkuvamme ja myös reviiriajattelua. Hienosti sanottuna prosessiorganisaatio on sarja loogisia toimintoja, joissa asiakkaan tarvitsema tuote tai palvelu tehdään. Kun prosesseja on riittävästi vierekkäin, niin Huberin putkikasahan siitä tulee mieleen. Onneksi meillä ei ihan kasaksi asti niitä ole. Normaalin prosessiorganisaation kehityksen mukaisesti mekin katselimme pääosin… Lue lisää Vuorovaikutustaidoilla tehoa ja hyvinvointia

Hannu Pursio

Työhyvinvoinnin johtaminen ja menestyvä yritys

Metsätoimialan rakennemuutos ja työelämän muutos yleisesti tuovat haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia työhyvinvoinnin, työorganisaatioiden ja toimintakäytäntöjen uudistamiseen sekä kehittämiseen. Työhyvinvointi on perustellusti työn kovaa ydintä ja yrityksen menestystekijä sekä investointi yrityksen inhimillisiin voimavaroihin. Työorganisaatioiden menestys tuleekin nähdä taloudellisen menestyksen ja työhyvinvoinnin kokonaisuutena, vaikka työhyvinvoinnilla on samalla myös itseisarvo. Siksi on tärkeää, että yrityksen inhimillisiä voimavaroja… Lue lisää Työhyvinvoinnin johtaminen ja menestyvä yritys

Ennakointi työterveyshuollossa

”Ennakointi, se on se juttu. Näin me se tehdään!” Metsä Forestin hankkeen käytännöllisenä tuloksena tuotettiin yhdeksän alueellista yrittäjäpäivää, joissa hanke tavoitti n. 500 yrittäjää. Hankkeen tuloksena yrittäjäpäivillä konkretisoitiin yhteistyössä yrittäjien ja Metsä Forestin metsäasiantuntijoiden kanssa puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys ja sen yhteys yrityksen menestystä ja suorituskykyä ylläpitäviin tekijöihin. Suorituskykyä määrittävät mm. toiminnan tehokkuus, yrityksen kyky… Lue lisää Ennakointi työterveyshuollossa