metsänhoitoyhdistys

Hyvän hallinnon opas metsänhoitoyhdistyksille

Suomalaisten metsänhoitoyhdistysten koko toimintaperusta on mullistunut vuoden 2015 alusta. Automaattijäsenyyteen pohjautuneen toiminnan tilalla on nyt vapaaehtoisjäsenyyteen nojaava yhdistys, jolla on yhteiskunnallisten ja edunvalvonnallisten tehtävien lisäksi entistä selkeämpi rooli liiketoiminnan harjoittajana. Hyvä hallinto ei tarkoita seinälle kiinnitettävää paperia tai byrokraattista hierarkiaa. Hyvällä hallinnolla metsänhoitoyhdistys pystyy suoriutumaan aiempaa paremmin kaikessa toiminnassaan ja erityisesti tärkeimmässä tehtävässään: jäsentensä palvelemisessa.… Lue lisää Hyvän hallinnon opas metsänhoitoyhdistyksille

Työhyvinvointia ja tuloksia tiimityöstä

Hanke syventää tieto-taitoa metsäpalveluja tuottavien tiimien toiminnasta ja työnjaosta sekä erityisesti myyntityöstä. Tällöin tarkastellaan kahta tasoa:
1. Yksilötaso: millaista on tuloksellinen myynti ja myyjä
2. Tiimi/organisaatiotaso: millaista on tiimin toiminta, ongelmanratkaisukyvyt ja miten tiimejä nivotaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Hanke alkoi 2014.

Yhteyshenkilö

Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala[at]mamk.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Hajautettujen asiantuntija-organisaatioiden toimintamallit

Metsänhoitoyhdistykset ovat menossa kohti historiansa suurinta muutosta, joten organisaation ja toimihenkilöiden selviytymistä on tuettava. Avuksi lähdettiin kehittämään toiminta- ja johtamismalleja. Kehitystyössä yhdistyivät Mikkelin ammattikorkeakoulun Metsätalouden laitoksen kokemus neuvontaorganisaatioiden valmennuksesta, Peili-valmennuksesta, kehitetyn työtyytyväisyysmittariston käyttämisestä ja haastattelujen toteuttamisesta.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2013.

Yhteyshenkilö

Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala[at]mamk.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu