Hyvä johtajuus korostuu jo ruohonjuuritasolla

Metsäalan yliopisto-opiskelijana oman alan työ- ja yrittäjyyskokemusta voi olla haastavaa hankkia opiskeluiden ohella. Kesätyöt mielletään usein ainoaksi kanavaksi hankkia tietotaitoa oikeasta työelämästä. Yliopistolla kun asioita sivutaan usein hyvin teoreettisesti, ja käytännön näkökulmat saattavat jäädä uupumaan.

Uniforst, metsätieteiden opiskelijoiden osuuskunta, on tarttunut tähän ongelmakohtaan. Rekrytoimme yliopisto-opiskelijoita metsäalan työtehtäviin aina erikoisasiantuntijoista metsureihin.

Lisäksi koulutamme jäseniämme, eli alan opiskelijoita jatkuvasti muuttuviin työelämän haasteisiin. Pyrimme saamaan jäsenillemme mahdollisuuden kerätä kauttamme työkokemusta ja kouluttaa itseään sellaisilla osa-alueilla, joihin muualta ei välttämättä saa opetusta.

Johtaja-akatemiasta tärkeitä taitoja

Johtajuutta ja sen merkitystä on paljon korostettu osuuskunnassamme. Projektinhallinta, viestintä, motivointi ja yhteistyö. Kaiken täytyy toimia, jotta tällainenkin osuuskunta voi pysyä pystyssä.

Kuinka tämä on sitten toteutettu? Uniforstin hallitus ja jäsenet koostuvat täysin opiskelijoista, joten useallekaan meistä ei ole ehtinyt karttua johtamiskokemusta työelämästä. On kuitenkin huomattu, että hyvällä johtamisella on suuri merkitys asioiden sujuvuuteen ja lopputulokseen. Perustimme siis Uniforstin Johtaja-akatemian.

Näkökulmia tuomassa on ollut mm. Kimmo Tiilikainen.

Johtaja-akatemian pääajatus oli yksinkertainen mutta viesti painava: Tehdään osuuskuntamme jäsenistä parempia johtajia. Johtaja-akatemia koostuu kuudesta eri osiosta kuten projektinhallinnasta, esiintymisestä ja johtajuuden olemuksesta. Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti oman väkemme ja vierailevien puhujien voimin.

Meillä on ollut näkökulmaa tuomassa myös merkittäviä vieraita kuten maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja kansanedustaja Pekka Haavisto. Akatemia on tähän asti ollut menestys, ja kiitos tästä kuuluu sen aktiivisille toimeenpanijoille Miika Karppiselle ja Atte Saukkolalle.

Työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin pitää pyrkiä vaikuttamaan jo ruohonjuuritasolla, opiskelijamaailmassakin. Jos me tässä vaiheessa pystymme omaksumaan hyviä johtamisen käytäntöjä ja motivoimaan toisiamme työskentelemään vapaaehtoistyössä, pystyvät nykyiset opiskelijat hyödyntämään näitä taitoja myös työelämässä tulevaisuudessa.

Pyritään siis yhdessä rakentamaan parempi tulevaisuuden työympäristö kaikille. Tätä me nuoret toivomme.

Kari Karhula

Kirjoittaja

Kari Karhula
Helsingin yliopiston metsätieteiden opiskelija

Uniforstin henkilöstöpäällikkö

Kuvat
Tuuli Turunen

Lue lisää

Johtaja-akatemian tilaisuuksista voi lukea lisää Uniforst-blogista.

Uniforst
www.uniforst.fi