Itsensä johtamisesta ja erilaisuuden ymmärtämisestä

”Johtajuuden kannalta on tärkeää, että hyväksyy ihmisten ja työskentelytapojen erilaisuuden ja huomaa, että myös muut toimintatavat voivat olla hyviä.”

Meillä kaikilla on työssämme vastuu järkevästä ajankäytöstä ja oman osaamisen kehittämisestä. Itsensä johtaminen eri tasoilla ja muodoissaan on tullut yhä tärkeämmäksi. Ihmisillä on aiempaa moninaisempia ja moniulotteisempia työtehtäviä, eikä keskitytä vain muutamaan asiaan. Aamuisin ei tule kukaan kertomaan, mitä tulisi tehdä, vaan työntekijän on osattava itse priorisoida tehtäviään ja kehittää itseään. Myös johtajille itsensä johtaminen on kaiken perusta; jos ei osaa hallita omia resurssejaan, se näkyy myös alaisille.

Ihmisten johtaminen sekä markkinoinnin ja myynnin kehittäminen voisivat olla seuraava metsäalan kilpailuedun lähde. Avautuminen muiden toimialojen suuntaan on hyvä keino kehittyä näissä teemoissa. Lisäksi innovaatioiden ja tuotekehityksen voimakkaampi hyödyntäminen perinteisen määräsuuntautuneisuuden sijaan avaa uusia mahdollisuuksia.

Juha Niemelä
ylijohtaja
maa- ja metsätalousministeriö

Niemelä on osallistunut Metsäalan Johtamisakatemian kurssille 2.