Johda itseäsi

Useimmat meistä tekevät asiantuntijatyötä, käytämme sitten metsäkonetta tai teemme puukauppaa. Vuosi vuodelta työhömme on tullut lisää muuttujia: ihmisryhmiä, jotka pitää huomioida ja joiden kanssa pitää tehdä yhteistyötä; uusia lakeja; muutoksia toimintatapoihin… Verkko, jossa työskentelemme, on monimutkaisempi ja monimutkaisempi.

Tällaisessa jatkuvassa muutoksessa työskentely vaatii meiltä oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja jatkuvaa uuden oppimista.  Keskeinen osaaminen on taito johtaa itseä.

Mitä sitten johdetaan kun johdetaan itseä?

Palkkaisitko itsesi oman elämäsi toimitusjohtajaksi? Oletko itsesi johtajana autoritäärinen vaatija ja pakottaja vai innostava kannustaja?

Ensimmäinen edellytys itsensä johtamisen taidolle on itsetuntemus. Millaiset arvot ovat minulle tärkeitä? Mitkä asiat ovat minulle aidosti merkityksellisiä? Ovatko elämäni osa-alueet tasapainossa? Mitkä ovat rajani? Tätä kautta löytyy sekä suunta kohden kestävää hyvinvointia että oma kyky motivoida itseä.

Toinen edellytys liittyy ensimmäiseen. Nyt kun tiedän mikä on minulle arvokasta ja tärkeää niin mitä tässä valossa elämälläni tavoittelen? Arvostettua asemaa? Turvallisuutta perheelle? Avuksi olemista muille ihmisille?

Ja kolmantena johdetaan käytäntöön viemistä.  Tarvitsenko uutta osaamista tavoitteideni saavuttamiseen? Mitä apua tarvitsen? Miten ”mainostan” itselleni tavoitteitani, että ne pysyvät prioriteettilistalla ensimmäisinä? Millaisia valintoja teen joka päivä? Miten tasapainotan elämääni kiireen keskellä? Miten voin olla samanaikaisesti tehokas, uudistuva ja hyvinvoiva?

Itsensä johtaminen edellyttää kykyä itsenäiseen ajatteluun ja valintoihin

Itsensä johtaminen on siis oman mielen johtamista. Se edellyttää pysähtymistä oman itsen ääreen ja vastuun ottamista omista valinnoista. Valintoja ovat myös tulkintamme ja sanamme. Oman mielen johtaminen on kykyä ottaa etäisyyttä oman mielen sisältöihin ja tarkkailla sekä kyseenalaistaa niitä. Ainakin hetkellisesti luopua naiivin realistisesta maailmankuvasta.

Rohkeus on tarpeen, kun näitä asioita opetellaan organisaatioissa. Mitä jos Pena ei haluakaan strategiassa määriteltyyn suuntaan? Mitä jos Maijan tulkinnat tekevät työstä hänelle vastenmielistä? Mitä jos Heikki haluaakin mennä tavoitteeseen eri reittiä kuin muut? Nämä voimat vaikuttavat tekemiseen joko näkymättöminä tai näkyvinä. Näkyviin voimme tarttua ja työstää. Näkymättömät vaikuttavat pahimmillaan niin, että emme edes itse ymmärrä mitä mielessämme tapahtuu.

Tehokkuus, uudistuminen ja hyvinvointi

Henkilöstöjohtamisen konsultti ja tietokirjailija Pentti Sydänmaanlakka kiteyttää:

”Meillä jokaisella on oma organisaatio, Oy Minä Ab, jonka johtajana toimimme. Meidän on panostettava kokonaiskuntoisuuteemme, mikä tarkoittaa, että pidämme huolta omasta tehokkuudestamme, uudistumisestamme ja hyvinvoinnistamme. Kokonaiskuntoisuus pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, henkisen ja ammatillisen kunnon. Näiden osa-alueiden tasapainoinen johtaminen on älykästä itsensä johtamista. Se on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä ja toteuttamista.”

Sydänmaanlakan mukaan älykkään itsensä johtamisen tärkein työkalu on reflektointi, oman tietoisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen. Jotta ihminen voi hallita elämänsä osa-alueita, hänen tulee säännöllisesti treenata kehoaan, mieltään, tunteitaan, arvojaan ja ammatillista kuntoaan:

”Arvojen treenaaminen on samalla henkisyyden treenaamista. Se on omien arvojen määrittelemistä ja sisäistämistä. Sekä olennaisesti myös käytäntöön viemistä.”

Kirjoittaja

Tuija Tähtinen
MMM, yritysvalmentaja
www.valmennuksenvire.fi


 

itsensä johtamisen valmennus

Metsähyvinvoinnin Siivittäjille toteutettiin vuonna 2015 Oman mielen johtamisen valmennus, joka on mahdollisuus tilata myös organisaatiokohtaisesti tai organisaatioiden yhteistyönä.

Lisätiedot ja tilaukset yritysvalmentaja Tuija Tähtiseltä:
tuija.tahtinen@metsahyvinvointi.fi
040 5233 223

Lataa esite