Johtamisakatemiaan uusia polkuja Säätiön apurahoilla

Metsämiesten Säätiö päätti apurahojensa myönnöstä maaliskuussa.

Metsäalan Johtamisakatemiassa järjestetään vuonna 2019 kolme Metsäalan Johtamisakatemian I-kurssia. Kyseisiä kursseja on järjestetty vuosina 2015-2018 kymmenen, ja niille on osallistunut yli 220 vaikuttajaa. Lisäksi järjestetään kaksi vaikuttajabrunssia.

Uusina panostuksina on lisäksi ihmisten erilaisuuteen pureutuva II-kurssi sekä erillinen Johtaminen painetilanteissa -lisäkurssi. Kurssien sisällöstä ja käytännöstä kerrotaan suunnitelmien vahvistuttua lisää.

Uuden ajan opetukseen ja oppimiseen lisäpanostusta

Säätiö myönsi lisäksi rahoituksen hankkeelle Tulevaisuuden taidot – oivaltavan oppimisen koulutus metsäalan opettajille. Pääkouluttajana hankkeessa on kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta.

Teemalla on kiinteä yhteys myös hyvinvointiin ja hankkeesta viestitään Metsähyvinvointi-sivujen kautta.

Metsähyvinvoinnissa erityiskohteena koulutuspuoli

Kuluvana vuonna Metsähyvinvointi on esillä Metsäpäivillä 30.10.2019. Lisäksi valmistellaan opiskelijoille sopivaa työelämätaitojen materiaalia.

Viestimme teemoista edelleen verkkosivujen, uutiskirjeen ja Twitterin välityksellä. Voit pyytää meitä puhumaan tai materiaalia jakoon tilaisuuksiin myös jatkossa. Jos suunnitelmanne ovat vasta alussa, sparraamme mielellämme ideoita!

Onko organisaatioissanne tai verkostossanne ollut tai tulossa hyvinvointiin, johtamiseen tai muihin työelämän teemoihin liittyviä kokeiluja, tilaisuuksia ja kokemuksia? Nostamme mielellämme esille, miten teemoihin panostaminen näkyy arjessa. Laita viestiä tai soita!

Lisätietoja

  • Heikki Pajuoja, Johtamisakatemian ohjelmajohtaja, 040 528 4359
  • Laura Kammonen, viestintäkoordinaattori, etunimi.sukunimi@metsahyvinvointi.fi, 040 570 4777