Mentoroinnista tuoreita ajatuksia

kuvitus_ihmiset_vihreaMentoroinnin tavoitteena on, että mentor, pidemmän aikaa uraa tehnyt ammattilainen, voi kokemustensa perusteella jakaa tietoa ja viisautta kehityshaluiselle aktorille, usein esimerkiksi valmistumisvaihetta lähestyvälle opiskelijalle tai urasuuntausta vaihtavalle työntekijälle. Tavoitteet ja taustat ratkaisevat.

Monet liitot, oppilaitokset, järjestöt ja yritykset järjestävät mentorointiohjelmia, joissa kysymyksiä ja kokemuksia jaetaan joko pareittain tai ryhmässä. Mentorointia toteutuu myös kevyemmin, silti tietoisesti, verkostoissamme, kun kokeneemmat sparraavat avoimessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa usein nuorempia alan ammattilaisia.

Luottamusta ja rohkeutta

Mentorointia aloittaessa on määrittää yhdessä, miksi kumpikin osapuoli on mukana: Mihin tähdätään, millaisista lähtökohdista ponnistetaan ja miten matkaa voisi kulkea? Tavoitteisiin ja toimintatapoihin ei ole syytä jumiutua turhan tiukasti. Ne kuitenkin raamittavat työskentelyä ja antavat hetkinä, jolloin suunta ei ole selkeä. Myös sitoutumisen taso ja asioiden luottamuksellisuus on hyvä ottaa puheeksi heti alussa.

Kokeneempi mentor voi tarjota perspektiiviä aktorin ajatuksille ja kokemuksille, opastaa tai antaa arvokkaita näkemyksiään aktoria mietityttäviin kysymyksiin. Miten tunnistaa omat todelliset vahvuudet ja toisaalta mitä asioita voisi kehittää?

Ajankäyttö sekä ”mitä sanottavaa minulla muka on” huolettaa useita mentoreita etukäteen, vaikka jälkikäteen harva kokee asian olleen näin.

Monia nuoria kun mietityttävät hyvin arkiset asiat tai paineet ”ensimmäisestä oikeasta työpaikasta”, substanssiosaamisesta, työyhteisötaidoista tai esimerkiksi verkoston merkityksestä. Usein mentor voi helposti auttaa myös itselleen tutuissa asioissa: työhaastatteluun valmistautumisessa sekä hakemusten ja ansioluettelon kirjoittamisessa.

Aktoreilta mentorointi vaatii ennakkoluulottomuutta, mutta myös asetettuja tavoitteita. Hänen tulee myös olla valmis johtamaan mentorointiaan haluamaansa suuntaan.

Kumpaakin hyödyttävää

Parhaimmillaan mentorointi hyödyttää molempia osapuolia. Esimerkiksi mentorointia järjestävien liittojen (mukana mm. Metsänhoitajaliitto) tutkimuksen mukaan myös mentorit ovat kokeneet edistyneensä esimerkiksi oman osaamisen tunnistamisesessa, verkostoitumisessa ja näkökulmien laajentumisessa.

Mentorointi voi tarjota mielenkiintoisen tutkimusmatkan omaan uraan ja tehtyihin ratkaisuihin, kun pääsee peilaamaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan aktoriin. Jopa 84 % mentoreista vastasi tutkimuksessa voivansa harkita osallistumista mentorointiohjelmaan uudestaan.