Metsäala kehittää ihmisjohtamista

Ilari Pirttilä

Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin menestymme muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa. Kukaan ei tee tulevaisuutta yksin; tarvitsemme yhteistä kuvaa siitä, mihin olemme menossa, millaisella osaamisella menestymme ja miten johdamme motivoivasti. Toukokuussa 2015 käynnistyy noin 20 kutsutun osallistujan voimin ensimmäinen Metsäalan Johtamisakatemia, joka tarttuu tähän työhön.

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä julkisti Metsäalan Johtamisakatemian sen ensimmäisen kurssin aamiaistapaamisella 16.4.2015 Helsingissä. Akatemian idea on syntynyt Säätiön Metsähyvinvointi-ohjelman laajapohjaisessa ohjausryhmässä. ”Uskomme, että paras tapa kohdata muutos on auttaa sitä syntymään”, korostaa Pirttilä. Verkostoituminen ja yhteinen toiminta ihmisten potentiaalin hyödyntämiseksi nostavat myös alan vetovoimaa ja arvostusta.

Akatemian julkistamistilaisuudessa Pirttilä määritteli sen tarpeen seuraavasti:

  • Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, miten menestymme muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa.
  • Johtaminen ja alaistaidot ovat keskeisiä menestyksen avaimia kaiken muun tarvittavan osaamisen ohella.
  • Haluamme olla kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa.

”Metsien käytössä olemme maailman johtavia maita – sama asema on nyt tavoitteena ihmisten osaamisessa, motivaatiossa ja johtamisessa”, linjaa Pirttilä Johtamisakatemian tavoitteen.

Ensimmäisen Metsäalan Johtamisakatemian tehtävä on määritellä tulevaisuuden osaamistarpeita ja yhteisen kehittämistyön painopisteitä erityisesti motivaation ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Työskentelyssä on mukana on myös joukko muiden alojen johtajia ja johtamisen asiantuntijoita.  Seuraava Johtamisakatemia järjestetään lokakuussa 2015 ja jatkossa järjestetään kaksi akatemiaa vuosittain. Kokonaisuuteen kuuluu varsinaisten akatemioiden lisäksi aamukahvitilaisuuksia ja vuotuinen kaikille avoin ajankohtaistapahtuma.

Metsäalan Johtamisakatemian toteutuksesta vastaa ohjelmajohtaja MMT, VTM Arto Kariniemi Metsätehosta. Toteutuksessa on tiiviisti mukana yritysvalmentaja, MMM Tuija Tähtinen Valmennuksen Vireestä.  Johtamisakatemian rahoittaa Metsämiesten Säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Lisätietoja:
Asiamies Ilari Pirttilä
Metsämiesten Säätiö, 050 598 9920, etunimi.sukunimi@mmsaatio.fi

Ohjelmajohtaja Arto Kariniemi
Metsäteho Oy, 040 5307158, etunimi.sukunimi@metsahyvinvointi.fi