Metsähyvinvointi ei voi mennä metsään – se on jo siellä

Metsätaloudessa on käynnissä iso murros, joka koskee toimialan lisäksi ihmisiä. Sen varmistaminen, että tämän muutoksen keskellä alan uudistumiskyvyn edellytys, motivoitunut ihminen, voi hyvin, jaksaa ja osaa kehityksen vaatimalla tavalla on Metsähyvinvointi -ohjelman ydintavoite.  Tätä tavoitetta kohden alan organisaatiot ja ihmiset työskentelevät laajassa yhteisymmärryksessä.

Metsähyvinvointi syntyy kyvystä uudistua ja uudistaa

Metsähyvinvointi -ohjelman ytimen voi kiteyttää metsäsanoilla. Uudistaminen on välttämättömyys metsässä ja niin myös ihmisen työssä ja elämässä. Ihmiselle uudistuminen antaa mahdollisuuden ideoida uutta, lisätä iloa ja innostusta sekä säilyttää halun jatkaa eteenpäin motivoituneesti. Toinen alan tuttu termi on harventaminen, joka saa ohjelman sisällä myönteisen merkityksen.
Lähes 20 hankkeessa tarkastellaan ihmisten hyvinvointia erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Näissä hankkeissa syntynyt tieto ja oivallukset on koottu  tälle sivustolle.  Lisäksi täältä löytyy näkemyksiä metsäalan tulevaisuudesta sekä vinkkejä isoista ja pienistä asioista, joita voimme tehdä edistääksemme työn sujuvuutta. Syntyneen metsähyvinvointiverkoston vuorovaikutuksen varmistaminen on myös tärkeä tavoitteemme.

Metsähyvinvointi-ohjelman aloitteentekijä ja keskeinen rahoittaja on Metsämiesten Säätiö ja asiantuntijana toimii Työterveyslaitos. Hankkeen jalkautusta ohjaa Metsäteho. Metsähyvinvointi-ohjelma on pysyvä ja hankerahoitushaku järjestetään vuosittain. Metsämiesten Säätiö arvioi, että hankkeisiin on nyt käytetty  yhteensä noin miljoona euroa. Metsämiesten Säätiölle on myönnetty ohjelmasta Vuoden metsäteko palkinto keväällä 2013.

Metsähyvinvointi -esite on myös juliste

Metsähyvinvointi -esite muodostuu kahdesta julisteesta, jotka on tarkoitettu olemaan esillä ja muistuttamaan yhteisestä tavoitteestamme. Lukemalla myös selviää miksi väitämme, että OSAAMME ENEMMÄN KUIN USKOIMMEKAAN. Tulosta siis A3 paperille ja laita vaikka kahvihuoneen seinälle.