Metsäpäivillä keskustelussa arvot

metsapaivat_3
Anna Munsterhjelm ja Risto Leppänen kävivät intensiivistä keskustelua siitä, miten vahva rooli ihmisten vuorovaikutuksella on tekemiseen.

Metsähyvinvointi järjesti keskustelutilaisuuden Metsäpäivillä Helsingin Messukeskuksessa torstaina 10.11.2016. Tilaisuus keräsi salin täyteen kiinnostuneita kuulijoita ja keskustelijoita! Keskustelua vauhdittamassa olivat Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm ja Liedon kirkkoherra Risto Leppänen.

Metsäpäivät
Myös yleisö innostui mukaan keskusteluun Munsterhjelmin ja Leppäsen kanssa.

Ennakkoluulottomassa keskustelussa pohdittiin onnistumista ja arvoja työelämässä. Mikä on työilmapiirin merkitys työn tulokselle ja hyvinvoinnille? Kuinka yrityksen arvomaailma heijastuu johtamiseen, henkilöstöön, asiakkaisiin ja sitä kautta tuloksiin? Mitä on luottamuksen ja turvallisuuden työilmapiiri? Mitä voimme toimialana oppia onnistumisesta arvojen merkityksen asiantuntijoilta?

Molemmilla keskustelijoilla oli taustansa perusteella vahva usko omaan tekemiseen ja sen merkitykseen. Työtä ei voi tehdä ilman, että näkee siinä järkeä, tuloksen ja tulevaisuuden. Johtajuudessa on keskityttävä ihmisiin ja heidän motivaationsa mahdollistamiseen. Yhteinen näkemys, arvopohja, vahvistaa. Metsäpäivien keskustelussa korostettiin erityisesti luottamuksen merkitystä. Luottamuksella rakennetaan kaikki ihmisten välinen vuorovaikutus ja pohja yhteisten päämäärien saavuttamiselle.

Lue lisää

Lue myös blogi aiheesta: Lupa onnistua – metsäalallakin

Keskustelun vauhdittajat
metsapaivat_2_a_munsterhjelm
Anna Munsterhjelm

Partiossa yhteiset arvot ohjaavat koko toimintaa. Suurimman nuorisojärjestömme suunnannäyttäjänä Anna Munsterhjelm uskookin, että yhteiskunnan parempi tulevaisuus luodaan hyvällä, arvopohjaisella johtajuudella. Partiotoimintaan keskeisesti liittyvän johtamiskoulutuksen lisäksi Suomen Partiolaiset käynnistää konseptoidun Value Based Leadership -koulutuksen nuorille Suomessa ensi vuonna.

 

 

 

metsapaivat_3_r_leppanen
Risto Leppänen

Risto Leppänen on virkansa kautta jatkuvasti yhteydessä arvopohjaisiin kysymyksiin mitä erilaisimmissa tilanteissa. Toimiessaan arkkipiispan erityisavustajana hän on ollut järjestämässä kirkon Arvojen akatemiaa, joka kokoaa eri alojen vaikuttajia ajankohtaisten kysymysten ääreen tavoitteenaan vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen lisääminen yhteiskunnallisten toimijoiden kesken. Leppänen on lisäksi osallistunut Metsäalan Johtamisakatemian kurssille.