Turvallista työntekoa!

Työturvallisuus on tärkeässä asemassa Metsähallituksessa. Pyrimme edistämään Metsähallituksen metsätaloudessa aktiivisesti työturvallisuuteen liittyvien asioiden tiedostamista ja huomioimista arkipäivän työskentelyssä myös erilaisilla turvallisuuskoulutuksilla. Näistä mainittakoon tässä yhteydessä vaikkapa moottorikelkan ja mönkijän käyttöön, ensiaputaitojen ylläpitämiseen, enna-koivaan ajamiseen ja liukkaankelin ajoharjoitteluun sekä suurpetojen kohtaamiseen liittyvät koulutukset.

Turvallisen työnteon varmistamiseen meillä on mm. kattava ja monipuolinen riskien arviointi- ja toimenpideohjelma sekä paljon erilaista tarkentavaa ja yksilöivää työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Teemme myös sisäisiä työsuojeluauditointeja. Turvalliseen työskentelyyn liittyy myös keskeisesti opastus ja ohjaus erityisesti esimiesten ja myös työsuojeluhenkilöstön taholta.

Vaikka meillä metsätaloudessa on mielestäni työturvallisuusasioiden huomioiminen kokonaisuutena aikalailla hyvällä tasolla, emme voi tuudittautua hyvän olon tunteeseen tässäkään asiassa, vaan meidän tulee huomioida työturvallisuus jatkuvasti ja parantaa toimintatapojamme edelleen tarvittavilta osin. Selkeänä tavoitteena täytyy olla ”0-tapaturma”-ajattelumalli ja turvallinen työympäristö työskentelyn suhteen kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Koulutus työturvallisuuteen lähes jokaisella

Hyvän työturvallisuustason edelleen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi olemme metsätaloudessa nähneet tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, että henkilöstömme suorittaa myös työturvallisuuskortin. Metsähallituksen metsätaloudessa on työturvallisuuskortin suorittanut 3–4 viimeisimmän vuoden aikana lähes jokainen toimihenkilö eli reilut 300 ihmistä. Mielestäni hyvänä ja arvokkaana työturvallisuutta edistävänä signaalina henkilöstön suuntaan on ollut myös se, että metsätalouden johtoryhmä on käynyt työturvallisuuskorttikoulutuksen. Seuraavaksi työturvallisuuskortin suorittavat kaikki Metsähallituksen metsurit tämän ja ensi vuoden aikana. Heitä on noin 380 henkilöä.

Olen pitänyt työturvallisuuskorttikoulutukset itse talon sisäisenä koulutuksena. On ollut mukava havaita, että valtaosa koulutettavista on pitänyt työturvallisuuskorttikoulutusta hyvänä ja tarpeellisena koulutuksena. Aina löytyy myös joku kriittisempi näkökanta. Työturvallisuuskorttikoulutusten ehkäpä yhtenä keskeisimpänä tavoitteena yhteisellä työpaikalla huomioitavien työturvallisuusasioiden lisäksi on yleiskatsaus työturvallisuuteen laajemminkin ja siihen liittyvien asenteiden vahvistaminen sekä myönteisen tahtotilan edistäminen. Tämä näkökohta on ainakin omasta mielestäni tärkeää.

Koulutuspäivän sisältöön voi vaikuttaa monin eri tavoin esimerkiksi ryhmätöiden muodossa, hyödyntämällä havainnollista videomateriaalia ja kunkin työpaikan omia materiaaleja. Yleisemmin työturvallisuuskorttikoulutuksiin on saatavilla kohtuullisen hyvin metsäalaan liittyvää materiaalia, mutta aineistoa tältä osin ei ole kuitenkaan liikaa. Metsäalan varsin haasteellisiin työturvallisuusnäkökohtiin liittyvää aineistoa olisikin hyvä olla käytettävissä yleisemmin vieläkin laajemmin ja monipuolisemmin. Näitä erilaisia työturvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja tilanteita kun tahtoo olla kuitenkin joka lähtöön.

Teksti:

Esa Reponen
työsuojelupäällikkö
Metsähallitus/metsätalous