Työelämä 2020 tähtää työelämän laadun ja tuottavuuden yhteyden tiedostamiseen

Työelämä 2020 -hanke on valtakunnallinen työelämätoimijoista koostuva verkosto. Tavoitteena on, että työpaikoilla on kehittämistä tukeva kulttuuri, toiminta on vuorovaikutteista ja ennakoivaa ja johtaminen laadukasta. Metsähyvinvointi on ollut mukana toimialaohjelmana.

Työelämä 2020 -hanke käynnistyi 2013. Se oli saanut alkunsa 2011 hallitusohjelmasta, johon oli kirjattu Suomen tarvitsevan kansallisen työelämän kehittämisstrategia. Hanke päättyy elokuussa 2019. Mutta kuten tuttua – työ vasta alkaa! Tarkoituksena on ollut herättää toimijoita yhteisen asian äärelle.

Työelämä 2020 -visio: Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020

Hankkeen juhlaseminaari järjestettiin maaliskuussa 2019 Helsingissä. Tilaisuudessa käytiin läpi hankkeen saavutuksia ja mihin ollaan menossa.

Jatkossa toivotaan organisaatioiden ja työelämätoimijoiden kehittävän omaa toimintaansa entistä enemmän itsenäisesti, ajan hermolla ja paremman tiedon valossa. Hankkeessa on tehty töitä sen eteen, että työelämän laadun vaikutus tuottavuuteen tiedostettaisiin yhä paremmin.

Suomalainen työelämä on parempaa kuin usein muistamme – yhä parempaa silti syytä tavoitella

Suomalaisesta työelämästä puhutaan usein negatiiviseen sävyyn, vaikka todellisuudessa siinä on useita vahvuuksia. (Lisää asiasta julkaisussa Hyvä työelämä Suomen kilpailukykytekijänä). Myös hankkeessa on pidetty tärkeänä vahvuuksien korostamista (esim. Made by Finland -kampanja).

Hankkeelle asetettu visio ”Suomen työelämä Euroopan paras 2020” on hankkeen järjestäjien mukaan ollut tarpeeksi haasteellinen, mutta ei mahdoton. Seminaarissa todettiin, että tutkimusten mukaan Suomi on kärkimaita hyvässä työelämässä mm. Norjan ja Tanskan rinnalla. Uusi tutkimus asiasta valmistuu lähivuosina. Joka päivä on silti tehtävä töitä sen eteen, että tulevaisuuden työelämä on kestävää sekä hyvinvointia ja muita arvoja tuottavaa.

Lue myös seminaarin case-esimerkkejä, kuinka yritykset ovat itsenäisellä työkulttuurin muutoksella saaneet aikaan tuloksia sekä henkilöstötyytyväisyydessä että liiketuloksessa.


Työelämätoimijat aktiivisina vetäjinä

Hankkessa on ollut mukana mittava joukko toimijoita esimerkiksi järjestöistä, yrityksistä ja paikallisista toimijoista. Ydintoimijoina on ollut mm. iso joukko keskeisiä työelämäjärjestöjä ja -liittoja. ELY-keskusten koordinoimilla alueverkostoilla taas on ollut merkittävä rooli varmistaa, että alueen yrityksen ja työpaikat saavat tarvitsemansa palvelut ja avun tuottavuuden ja laadun kehittämiseen.

Metsähyvinvointi kehittänyt metsäalan työelämää hankkeiden ja uusien avausten kautta

Hankkeessa on ollut lisäksi 13 toimialaohjelmaa, joista yksi on ollut Metsähyvinvointi (Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelma). Ohjelman ns. hankekaudella ohjelman koordinaatiosta vastasi Työterveyslaitos, minkä jälkeen hanke siirtyi Metsätehon koordinaatioon.

Ohjelma sai alkusysäyksen 2010, kun Metsämiesten Säätiö näki, että metsäalan ihmisten hyvinvointiin tulisi panostaa yhdessä. Säätiö on rahoittanut Metsähyvinvointi-ohjelmaa, sen sateenvarjon alaisia ja siitä ponnistaneita hyvinvointi- ja johtamishankkeita. Toimijat ovat myös olleet myös itse mukana omalla panoksellaan.

Ohjelman hankekaudella (pääpaino 2012-2014) noin 20 metsäalan toimijaa toteutti erilaisia hyvinvointihankkeita. Tämän jälkeen Metsähyvinvointi on levittänyt ymmärrystä muun muassa tilaisuuksien, valmennuspäivien ja verkkosivujen kautta. Merkittävänä omana teemanaan on nähty ihmisten johtamisen kehittäminen. Tähän paneutuen, keväällä 2015 järjestettiin ensimmäinen Metsäalan Johtamisakatemia. Vuoden 2018 loppuun mennessä järjestetyille kymmenelle akatemian kurssille on osallistunut yli 220 johtajaa.

Julkaisuja

Työelämä 2020 -hankkeessa on tuotettu useita julkaisuja, jotka löytyvät hankkeen sivulta. Tässä muutama (linkit suoraan julkaisuihin):