Vain mielikuvitus rajoittaa työhyvinvoinnin kehittämistä

kuvitus_ihmiset_idea_turkoosi

Metsänhoitoyhdistykset ovat viime vuosina olleet suurten muutosten kourissa. Metsänhoitomaksun poistuminen sekä muut metsäalan muutokset tuntuvat jokaisen työntekijän arjessa. Tulevaisuudessa aikaansaavien sekä hyvinvoivien ammattilaisten merkitys korostuu, kun metsänhoitoyhdistykset vastaavat rajuun puun käytön lisäyshaasteeseen.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on Metsämiesten Säätiön rahoituksella etsinyt työkaluja kehittääkseen metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden työn tuottavuutta ja parantaakseen heidän työhyvinvointiaan, työkykyään ja työssäjaksamistaan. Hankkeessa on esimerkiksi tarkasteltu yhdistysten hyviä käytäntöjä. Lisäksi parhaillaan pilotoidaan uusia työhyvinvoinnin työkaluja.

Eri toimenkuvien ja organisaatiomallien hahmottaminen

Suomen lähes 80 metsänhoitoyhdistystä ovat organisoituneet hyvinkin erilaisilla tavoilla. Aiemmin organisaatiomallien yhteyttä esimerkiksi työhyvinvointiin ei ole arvioitu. Hankkeessa haluttiinkin tarkastella organisaatiomalleja työhyvinvointi- ja tuottavuusmittareiden avulla. Selvitysten tuloksena syntyi neljä erilaista organisaatiomallikorttia, joissa jokaisessa on kuvattu työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Organisaatiomallikorttien tueksi luotiin myös kuvaus toimivan tiimin kokoonpanosta, tehtävistä, aluejaosta ja muista tiimin toimintaa tukevista asioista tiimimäisen ja dialogisemman toimintamallin kehittämiseksi.

Organisaatiokorttien tueksi luotiin toimenkuvakortit, jotka ovat sekä hallinnon että toimihenkilöiden apuväline työn kehittämiseen. Toimihenkilö pystyy toimenkuvakorttien avulla hahmottamaan paremmin oman työnsä merkityksen koko metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja lisätä ymmärrystä eri toimenkuvien tehtävistä ja vastuista.
Tavoitteena on, että toimihenkilö tiedostaa oman työnsä vaikutuksen työkaverin jaksamiseen sekä tuottavuuteen. Parhaimmillaan toimihenkilö pohtii, miten hän pystyy itse omalla työllään helpottamaan työkaverin työtä.

Nopea mittari tilanteen kartoittamiseksi

Pilotoinnissa tällä hetkellä on esimerkiksi fiilismittari. Hankkeessa havaittiin, että palauteen ja fiilisten reaaliaikaisella seurannalla voitaisiin antaa toimihenkilöille helppo ja nopea tapa kertoa omaan työhön positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavista asioista. Laajojen työtyytyväisyyskartoitusten lisäksi tarvetta on helpoille työkaluille.

Työilmapiiri on metsänhoitoyhdistyksissä pääsääntöisesti avointa, eikä anonyymille palautteelle ole välttämättä tarvetta. Toisaalta positiivinen työilmapiirin on todettu tarttuvan toimihenkilöltä toiselle.

Hankkeessa pohdittiin mm. kaupoista tuttujen hymynaamakoneiden käyttöä, mutta lopulta päädyttiin kokeilemaan Vibemetrics Oy:n Fiilismittaria, joka kertoo reaaliajassa ihmisten fiilikset sekä sen, miksi he kokevat niin tai näin. Fiilismittari voi moninkertaistaa organisaation tuottamat ideat ja näkemykset, jolloin Fiilismittarilla voi siis olla myös toimihenkilöiden yhteisöllisyyttä ja motivaatiota parantava vaikutus.

Ennakkoluulottomuudella eteenpäin

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke jatkuu vielä vuonna 2017 pilotoinneilla, ulkopuolisella viestinnällä sekä tulosten käytäntöön viennillä. Hanke on jo nyt kirkastanut ajatusta hyvinvoivan ammattilaisen merkityksestä työnantajalleen. Hankkeen ollessa määräaikainen ja rajallinen on esille nousseista ideoista käytäntöön viety vasta muutamia. Jokaisella metsäammattialaisella on hienoja ajatuksia työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamisesta.

Toivoisinkin, että kaikki metsäalan organisaatiot huomaavan vain mielikuvituksen rajoittavan sitä, miten organisaation hyvinvointia voidaan parantaa. Toivottavasti tälle mielikuvitukselle annetaan myös tilaa ja aikaa arkisessa ahertamisessa.

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja
MTK ry

Lue lisää

Hyvän Hallinnon opas metsänhoitoyhdistyksille Suomessa on työkalu metsänhoitoyhdistyksille käyttöön ja kulutettavaksi. Se antaa yhdistykselle hyvät mahdollisuudet suoriutua aiempaa paremmin kaikessa toiminnassa sekä jäsentensä palvelemisessa. Tutustu!