Energinen ja vireä arki

Elämänpituinen hyvinvointimatka

Työpaikoilla pohditaan mitä tehdä hyvinvoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Yksittäiset tyky -päivät pari kertaa vuodessa saattavat tuntua houkuttelevalta ratkaisulta. Tosiasia kuitenkin on, että vain pitkäjänteisellä ja jatkuvalla toiminnalla voidaan lisätä työssä jaksamista ja saada aikaan pysyviä muutoksia. Tavoitteeksi kannattaakin asettaa energisen ja vireän arjen eläminen niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Päivittäiset rutiinit ja arjen työtavat ratkaisevat kuinka hyvinvointimatkamme sujuu.

Motivoituneet ja osaavat ihmiset löytävät ratkaisuja muuttuvassa maailmassa. Työhyvinvointi vaikuttaa suoraan mm. organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Tutkimusten mukaan yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo vähintään kuusi euroa takaisin.

Tuloksena mm. nuorentuneita työntekijöitä

Metsähyvinvointihankkeissa etsittiin keinoja hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi. Kokeillut menetelmät koettiin mielekkäiksi ja tehokkaiksi. Tulokseksi saatiin mm. nuorentuneita työntekijöitä: Stora Enso Metsän henkilöstö nuortui vuoden ja UPM Silvestan metsurit 4 vuotta.

Saadut tulokset viittaavat siihen, että jaksamisen ja hyvinvoinnin lisääntyminen koko henkilöstön osalta on mahdollista. Tämä kuitenkin edellyttää uskallusta siirtyä perinteisistä projekteista pitkäjänteisempään ja jatkuvaan toimintaan, jossa huomioidaan lähtötilanne ja erilaisten kohderyhmien tarpeet.

Mitä tehtiin?

 1. Kartoitettiin työkykyä, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä.
 2. Selvitettiin työn kuormittavuutta ja siitä palautumista.
 3. Kartoitusten perusteella työntekijät saivat palautetta omasta tilanteestaan.
 4. Asetettiin tavoitteita ja sovittiin toimenpiteitä niin yksilö- kuin ryhmätasollakin.
 5. TEHTIIN SOVITUT ASIAT

Keinovalikoimassa oli muun muassa:

 • sopivien liikuntamuotojen sekä palautumiskeinojen etsiminen
 • unen merkityksellisyyden tiedostamisen lisääminen
 • ravitsemustietouden lisääminen ja muut elintapamuutokset
 • esimiestaitojen kehittäminen
 • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • uusien viestintätapojen etsiminen.

Perehdy tarkemmin hankkeisiin ja löydä ideoita työpaikallesi sopiviin hyvinvoinnin kehittämismenetelmiin.