Mikä ihmeen työterveyshuolto?

Työterveyshuollon tehtävä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä yhdessä yrityksen kanssa. Yrityksen on hankittava työterveyshuoltopalveluita (lainsäädäntö), vaikka yrityksessä olisikin vain yksi palkattu työntekijä. Yrittäjä voi vapaaehtoisesti järjestää palveluita myös itselleen.

Lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu hoitajan ja lääkärin toteuttama työpaikkaselvitys, jossa määritellään yrityksen tarpeiden mukainen palvelutoiminta (selvitykseen voi osallistua myös fysioterapeutti tai psykologi). Yritys saa huollosta apua työntekijöiden työkyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen sekä työssä jaksamiseen mm. tekemällä terveystarkastuksia, ergonomiaselvityksiä, ensiapuvalmiuden suunnittelua ja erilaisia koulutuksia (kustannukset noin 150-200 € per työntekijä per vuosi).

Palveluihin voi sisältyä myös vapaaehtoisesti hankittu työterveyspainotteinen sairaanhoito (lisäkustannukset noin 150-250 € per työntekijä per vuosi).

Huom! Työterveyshuollon kustannuksiin saa Kela-korvausta. Loput kustannukset voi huomioida verotuksessa.

  • Lue Työterveys kuntoon –opas (voit ladata itsellesi PDF:n tästä).
  • Varaa neuvotteluaika alueesi terveyskeskuksen tai yksityisen lääkärikeskuksen työterveyshuollosta (ota opas mukaan!).
  • Keskustele tarjolla olevista palveluista työterveyshuollon kanssa (mm. ennaltaehkäisevä toiminta sairaanhoidon kera vai ilman).