Johtaminen painetilanteissa

Metsäalan Johtamisakatemia on alan yhteinen, ihmisiin liittyvien menestystekijöiden pohdinnan paikka. Marraskuussa 2019 järjestettiin ensimmäinen ihmisiin liittyvää osaamista syventävä lisäkurssi Johtaminen painetilanteissa.

Johtaminen painetilanteissa -lisäkurssi

Taitavimmatkin johtajat kohtaavat työssään vaativia keskusteluja, neuvotteluja, konflikteja tai muita painetilanteita. Osaaminen toimia näissä tilanteissa on todennäköisesti johtajan tärkein taito, joka tutkitusti määrittää onnistumista.

Johtaminen painetilanteissa -valmennuksessa vahvistetaan tilannetajua ja saadaan käytännön keinoja, jotka ovat sovellettavissa muun muassa työpaikan haastaviin keskusteluihin, neuvotteluihin ja konflikteihin. Valmennuksessa opitaan havainnoimaan painetilanteita entistä tarkemmin, ja kehittämään lisätaitoja niiden hoitamiseen, onpa toimintaympäristönä työyhteisö tai verkosto. Valmennus antaa näkemystä lisäksi oman stressitason säätelyyn, jota myös mitataan fysiologisesti. Valmennus perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon.

Kurssin tavoitteet:

  • Saada aikaan motivoivampaa ja luontevampaa vuorovaikutusta, niin että osallistujat kokevat vaikeidenkin keskustelujen käymisen entistä helpompana.
  • Antaa toimintamalleja ja käytännön välineitä työssä ja johtamisessa kohdattavien konfliktien ja haastavien keskustelujen ratkaisuun.
  • Pohtia, miten hankalat tilanteet voi katkaista mahdollisimman ajoissa, paineisten keskustelujen näkeminen mahdollisuutena.
  • Lisätä tilannetajua, stressin hallintaa ja resilienssiä paineisissa tilanteissa.

Ajankohta ja ilmoittautuminen

Metsämiesten Säätiö on myöntänyt 2020 apurahan toisen Johtaminen painetilanteissa -kurssin järjestämiselle. Ajankohdasta ja hakemisesta kurssille ilmoitetaan tällä sivulla sekä sähköpostilla Johtamisakatemiaan osallistuneille.

Ensimmäinen kurssi järjestettiin Majvikin konferenssikeskuksessa Kirkkonummella ti-ke 19.-20.11.2019.

Lue lisää 19.-20.11.2019 järjestetystä kurssista.

Johtaminen painetilantessa -lisäkurssi on tarkoitettu Johtamisakatemian I-kurssille osallistuneille. Päivitä tai tarkista yhteystietosi: laura.kammonen@metsahyvinvointi.fi / 040 570 4777.

Teemaan osallistujia johdattavat:

  • Helena Åhman, Hunting Minds Oy, työpsykologian tohtori (TkT), KM, Speakersforumin Vuoden puhuja, palkittu tietokirjailija ja johdon sparraaja. Åhman on hakenut tietoa aiheesta Harvardista panttivankineuvottelijoihin ja huippujohtajiin, ja luonut sen pohjalta valmennuksessa hyödynnettävän mallin vaativista vuorovaikutustilanteista (julkaistaan lokakuussa 2019 kirjassa Painetilanteet – taitoa vaativiin keskusteluihin, neuvotteluihin ja konflikteihin).
  • Harri Gustafsberg, Mentoritiimi Oy, FT, poliisin valmiusyksikkö Karhun entinen operatiivinen johtaja, yritysvalmentaja ja palkittu yrityspuhuja. Gustafsbergon erikoistunut erityisesti stressin keholliseen säätelyyn ja resilienssiin, joita hän tutki ja testasi käytännön ääritilanteissa väitöskirjassaan (väitös 2018).

Åhman ja Gustafsberg loivat vuonna 2017 tilannetajumallin, johon perustuva kirja Tilannetaju – päätä paremmin voitti sekä Ekonomien kirjallisuuspalkinnon että valittiin yleisön suosikiksi.

Lisätietoja kurssin järjestäjiltä

  • ohjelmajohtaja Heikki Pajuoja, 040 528 4359
  • viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, 040 570 4777, laura.kammonen@metsahyvinvointi.fi