Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

Laatimispvm: 18.11.2014
Päivitys: 14.9.2017

 1. Rekisterinpitäjä
  Metsäteho Oy
  Vernissakatu 1
  01300 VANTAA
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Laura Kammonen
  Vernissakatu 1
  01300 VANTAA
  Puh. 040 570 4777
  etunimi.sukunimi@metsateho.fi
 3. Rekisterin nimi
  Metsähyvinvointi–uutiskirje
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteritietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa yhteydenotot postituslistalle liittyneisiin. Tiedotuskirjeen kautta kerromme Metsähyvinvointi-tutkimushankkeen toiminnasta ja seminaareista sekä muista metsäalan työhyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden nimen ja sähköpostiosoitteen.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä uutiskirjeen tilaajiksi tai mikäli henkilö on osallistunut Metsähyvinvointi-tutkimushankkeen seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin. Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti lisätä Metsähyvinvointi-tutkimushankkeen kohderyhmään kuuluvan tiedot rekisteriin, mutta silloinkin ainoastaan henkilön suostumuksella.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Mailchimp (USA). Metsähyvinvointi-uutiskirjeen tilaamalla käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella hyväksymällä palvelun käyttöehdot.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä. Rekisteriä käsitteleville on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.
 9. Rekisteritietojen tarkistaminen
  Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.
 10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
  Postituslistalle liittynyt voi pyytää koska tahansa rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.