Alustajat

Metsäalan Johtamisakatemian teema-alustajat ovat alansa kärkiosaajia Suomessa. Heidän tehtävänsä on haastaa akatemialaisten ajattelua tuoreista näkökulmista, avartaa ajattelua. Alustuksiin sisältyy voimakas läsnäolo ja vuorovaikutuksen varmistava keskusteluosuus.

Etenkin aamiaistilaisuuksiin kutsutaan lisäksi muiden alojen vaikuttajia ja/tai asiantuntijoita jakamaan kokemuksia ajankohtaisista johtamiseen liittyvistä aiheista. Johtamisakatemia haastaa osallistujat kehittämään itseään edelleen ihmisjohtajina ympäristöissä, joissa kaikkien kyky itseohjautuvuuteen korostuu voimakkaasti.

Ilona RauhalaIlona Rauhala

Psykologi ja yritysvalmentaja Ilona Rauhala on psykologiseen valmentamiseen erikoistunut yrittäjä ja tietokirjailija. Ilonan sydäntä lähellä ovat onnistumiskeskeisen asenteen ja toimintakyvyn johtaminen. Hän toimii mm. yritysjohdon ja avainhenkilöiden sparraajana ja ajattelukumppanina sekä haastavien muutosten ja vaikeiden tilanteiden johtamisen valmentajana.

Rauhala on alustanut Johtamisakatemian kaikilla kursseilla. Teemana on ollut ”Positiivinen psykologia tuo radikaalisti toisen näkökulman johtamiseen” ja ”Psykologinen pääoma.

www.ilonarauhala.fi       www.palomacorento.fi

Outi MäenpääOuti Mäenpää

Teatteritaiteen maisteri Outi Mäenpää on erittäin kokenut vuorovaikutus- ja statusviestintäkouluttaja. Hänen teemojaan ovat mm. rakentavan vuorovaikutuksen perusteet, spontaani reagointi ja sen esteet sekä valta ja vuorovaikutus. Outin oppi on, että pelkkä hyvä tahto ei riitä vuorovaikutus-ja viestintähaasteita ratkottaessa, asialle täytyy tehdä jotain ja sille voi tehdä – konkreettisesti! Vuorovaikutus – vaikuta vuorotellen.

Mäenpää on kouluttanut ja osallistanut kaikilla Johtamisakatemian kursseilla teemasta ”Rikastava vuorovaikutus”.

www.outimaenpaa.com

Marja VilukselaMarja Viluksela

FM Marja Viluksela on kokenut työelämän kehittämisen ammattilainen. Hän on toiminut liki kaksikymmentä vuotta erilaisissa työelämän kehittämistehtävissä Työterveyslaitoksessa. Hänen ajattelunsa perustuu vahvaan työelämäteemojen teorioiden ja kokonaiskuvan hallintaan. Marjan lähetystapa jättää tilaa kuulijan omille oivalluksille.

Viluksela on alustanut Johtamisakatemian kursseilla 1-4 teemasta ”Työn ja johtamisen muutos” (Matkalla tulevaisuuteen: työn ja johtamisen muutos), kursseilla 5-6 teemasta ”Minä ja motivaation synty” ja sen jälkeisillä kursseilla otsikolla ”Tulevaisuuden työ”.

Marja Viluksela, Ajatuspari, marja()ajatuspari.fi
http://www.ajatuspari.fi/

Jukka Pekka Heikkilä

Organisaatiokonsultti, PsM Jukka-Pekka Heikkilä on alustanut Johtamisakatemian kurssilla 14 aiheesta ”Merkityksellisyys, itseohjautuvuus ja yhteiskehittäminen”. Jukka-Pekka tarjoaa keskustelevassa puheenvuorossaan innostavia näkökulmia sekä oman työn merkityksellisyyden lisäämiseen että verkostomaisten työprosessien innostavaan kehittämiseen muuttuvassa työelämässä.


Kati JärvinenKati Järvinen

Kati Järvinen (asiakkuusjohtaja, valmentaja) on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä ja valmentajana. Katin resepti on yksinkertainen: kun ihminen tuntee työn henkilökohtaisesti mielekkääksi, hän innostuu, voi hyvin ja on tuottava.

Järvinen on alustanut Johtamisakatemian kursseilla 1-2 teemasta ”Työn merkityksellisyyden johtaminen” ja kursseilla 3-5 ”Hyvinvointituottavuus” ja kursseilla 6-13 ”Merkityksellinen työ”.

Lauri JärvilehtoLauri Järvilehto

Filosofi, FT Lauri Järvilehto on Filosofian Akatemian perustaja. Laurista mielekäs elämä on fundamentaalinen ihmisoikeus. Siihen kuuluu mielekäs työ, oppiminen ja innostus. Lisäksi oppimisen uudistaminen ja uusien oppimisratkaisujen kehittäminen ovat keskeinen osa Järvilehdon työtä. Filosofian Akatemian valmennukset perustuvat itse tuotettuun akateemiseen huippututkimukseen.

Järvilehto alusti Johtamisakatemian kursseilla 1 ja 3-4 teemasta ”Minä ja motivaation synty”. Lisäksi hän raotti verhoa käsinkosketeltavan lähitulevaisuuden globaaleihin teknologiakehityksen kärkiteemoihin.

Siv TheirSiv Their

Aikuiskasvatustieteen tohtori Siv Their on työelämän tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt mm. suuren palveluorganisaation koulutuspäällikkönä ja osallistunut useisiin kehitysprojekteihin yksityissektorilla ja julkishallinnossa, kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Their antaa innostavalla tavalla strategiat, osaamiset sekä työkalut pedagogiseen johtamiseen.

Their on alustanut kurssilla 2 teemasta ”Motivaation synty”.


Yritys-case – mitä muualla on tehty?

Liisa Eerola

Viestintäjohtaja Liisa Eerola (Fazer Makeiset) kertoi syksyn 2018 vaikuttajabrunssilla, kuinka työntekijöiden monimuotoisuus on otettu huomioon. Lue lisää.

Masa Peura

OP:n johtaja (Uudet liiketoiminnat) kertoi syksyn 2017 vaikuttajabrunssilla digitalisaatiosta finanssialalla.

Helena Nousiainen Helena Nousianen

Elisa Oyj:n henkilöstöpäällikkö avasi syksyllä 2016 Johtamisakatemian aamiaistilaisuudessa näkemyksiään siitä, kuinka he olivat yrityksessään lähteneet parantamaan verkottuneen tietotyön tuottavuutta.

Blogi ”Suutarin lapselle uudet kengät?” perustuu syksyn 2016 Johtamisakatemian aamiaistilaisuuden alustuksiin.

Antti ÄikäsAntti Äikäs

4eventin hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs kertoi keväällä 2016 Johtamisakatemian aamiaistilaisuudessa yhdessä Stora Enso Metsän kanssa toteutetusta ”Tavoitteellisesta Hyvinvointimatkasta”.

Antti Äikkään blogi ”Mitkä seitsemän kysymystä johtavat tulokselliseen hyvinvointiohjelmaan?”

www.4event.fi

Mikko KauppinenMikko Kauppinen

GE Healthcaren talousjohtaja (projektijohtaja Health Innovation Village) Mikko Kauppinen konkretisoi Johtamisakatemian aamiaistilaisuudessa syksyllä 2015, kuinka on mahdollista suuntautua uusille poluille hylkäämällä vanhoja toimintatapoja ja katsomalla innovoiden tulevaisuuteen ”Health Innovation Village” –kasvuyritysten kampusesimerkillä.

http://www.gehealthcare.fi/
Health Innovation Village

Anne PallasteAnne Pallaste

Alko Oyj:n henkilöstöpäällikkö Anne Pallaste alusti Johtamisakatemian kurssilla 2 teemasta ”Case Alko: Asiakaskokemuksen johtamisen näkökulma”. Alustuksessa korostui työntekijöiden ryhmään kuuluvuuden tunteen merkitys ja sen myönteiset vaikutukset. Alkon strategisena tavoitteena on olla niin vastuullisen toiminnan kuin asiakaspalvelun osalta Suomen paras palveluyritys ja Suomen paras työpaikka. Tavoitteen saavuttamiseksi tärkeimmäksi painopistealueeksi on nostettu henkilöstö ja ihmisten johtaminen.

Ari Rahkonen

Hallitusammattilainen ja yrittäjä Ari Rahkonen alusti Johtamisakatemian kurssilla 1 teemasta ”Microsoft: Palveluliiketoiminnan uudistuminen – uudet työn tekemisen muodot ja ihmisten johtaminen”. Rahkonen on toiminut Suomen Microsoft Oy:n toimitusjohtajana kahdeksan vuotta. Teema konkretisoitui etenkin läsnätyö-muutosprosessin kokemusten kautta.

Lue lisää Microsoftin läsnätyö-muutosprosessista