Toteutus

Metsäalan Johtamisakatemian toteutuksesta vastaa Metsäteho Oy. Metsäteho on ollut mukana Metsämiesten Säätiön Metsähyvinvointi-ohjelmassa alusta (2010) alkaen eri rooleissa. Johtamisakatemia on suunniteltu Metsähyvinvointi-ohjelman jalkauttamishankkeessa vuonna 2014 osana ohjelman vaikuttavuuden varmistamista.

Metsähyvinvointi-ohjelman jalkauttamisen johtoryhmä (toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö; organisaatiovalmentaja Marja Viluksela, Ajatuspari; toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy) on vastannut Johtamisakatemian konseptoinnista ja suunnittelusta. Metsäalan Johtamisakatemian ohjausryhmä viitoittaa akatemioiden toteutuksen ja päättää kutsuttavat.

Heikki PajuojaHeikki Pajuoja

MMT, VTM Heikki Pajuoja (toimitusjohtaja, Metsäteho Oy) toimii Johtamisakatemian ohjelmajohtajana.

Puh. 040 528 4359
[email protected]

 

 

Laura KammonenLaura Kammonen

MMM Laura Kammonen (viestintäkoordinaattori, Metsäteho Oy) osallistuu akatemioiden toteutuksen suunnitteluun ja niiden läpivientiin sekä vastaa käytännön järjestelyistä.

Puh. 040 570 4777
[email protected]

Oletko osallistunut akatemiaan ja haluat lähettää ehdotuksen kutsuttavasta? Laita minulle sähköpostia: laura.kammonen()metsahyvinvointi.fi.