Tietosuoja

Tällä sivulla informoidaan henkilötietojen tietosuojasta niitä rekisteröityjä, joiden tietoja tallennetaan (1) Metsähyvinvointi-uutiskirjeen kautta tai (2) hankkeen järjestämien tilaisuuksien ja vastaavien ilmoittautumisen yhteydessä. Käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Lähtökohtaisesti tiedot on suojattu ja niiden käsittelyyn osallistuvat vain tarvittavat asianosaiset henkilöt. Tietoja käytetään vain (1) Metsähyvinvointi-uutiskirjeen lähettämiseen ja Metsähyvinvointi-asioista tiedottamiseen rekisteröidyille, tai (2) tilaisuuksien järjestämiseen ja Metsähyvinvointi-asioista tiedottamiseen rekisteröidylle. Rekisteröity voi pyytää listalta poistamista tai poistua itse uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

Päivitetty: 4.9.2018

 1. Rekisterinpitäjä ja edustajan yhteystiedot
  Metsäteho Oy
  Vernissakatu 1, 01300 Vantaa
  Laura Kammonen (Puh. 040 570 4777, [email protected])
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteritietojen käyttötarkoitus on (1) lähettää uutiskirjeitä sekä mahdollistaa yhteydenotot postituslistalle liittyneisiin, tai (2) tilaisuuksien järjestämiseen ja Metsähyvinvoinnista viestimiseen liittyvät toimet. Tiedotuskirjeen kautta kerrotaan Metsähyvinvointi-tutkimushankkeen toiminnasta ja seminaareista sekä muista metsäalan työhyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
 3. Käsiteltävät tiedot
  Rekisterissä käsitellään (1) Metsähyvinvointi–uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja (sähköposti, sekä jos annettu, etu- ja sukunimi, listalleliittymipäivä), tai (2) tilaisuuksiin osallistuneiden itse ilmoittautumislomakkeella tai muutoin antamia tietoja (mm. nimi ja organisaatio). (1) Uutiskirjeen tilaajalistalle liittyminen edellyttää sähköpostin antamista. Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä uutiskirjeen tilaajiksi tai mikäli henkilö on osallistunut Metsähyvinvointi-tutkimushankkeen seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin. Rekisterinpitäjä voi lisätä Metsähyvinvointi-hankkeen toimijapiiriin kuuluvan tiedot rekisteriin, mutta silloinkin asiasta ilmoitetaan ja lisäämistä on oikeus vastustaa (oikeutettu etu). Muutoin oikeusperusteena on suostumus, kun henkilö liittyy tai liitetään uutiskirjelistalle.
 4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekistereistä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle. (1) Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Mailchimp (USA). (2) Tilaisuuksien järjestämiseen käytetään tapauksesta riippuen Google Forms tai SurveyMonkey-palveluita tai tiedot kerätään sähköpostilla tai postitse lähetetyistä tiedoista. Surveymonkey Inc. ja Google Inc. voivat tallentaa käyttöehtojensa mukaisesti tallennettuja tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. MailChimp, SurveyMonkey Inc. ja Google ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelmään, jossa olevien yritysten katsotaan täyttävän EU:n tietosuoja-asetuksen kriteerit. MailChimp Privacy Policy. Surveymonkey Privacy Policy, 10., Google Privacy Shield.
 5. Henkilötietojen säilyttämisaika
  Tietoja säilytetään niin kauan kuin (1) uutiskirje tai sitä vastaava palvelu on toiminnassa, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi poistua oma-aloitteisesti tilaajalistalta uutiskirjeen alalaidan linkin kautta tai ilmoittamalla rekisterinpitäjälle. Tilaisuuksien järjestämiseen (2) tarvittavat tiedot poistetaan palveluntarjoajien tiedoista, kun niille ei enää ole tarvetta, mutta säilytetään rekisterinpitäjän hallussa vähintään hankkeen loppuun saakka ja sen jälkeen tiiviissä muodossa (esim. nimi, organisaatio) siltä osin kuin nähdään tarpeelliseksi.
 6. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmiin pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä (Metsäteho Oy).
 7. Rekisteritietojen tarkistaminen
  Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
  Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Rekisteröity voi pyytää koska tahansa rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai niiden oikaisua, tai itse hallinnoida listallaoloaan (1) uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.