Metsäopettajien Akatemia

Metsäteho ja Metsäkoulutus ry toteuttavat yhteistyössä metsäalan opettajille suunnatun Metsäopettajien Akatemia -kurssin. Kurssi alkaa keväällä 2020, ja teemoina ovat opettajan työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka.

Miksi tulevaisuuden taitojen opetusta opettajille?

Metsäalan opettajien rooli metsäalan uudistumisessa on merkittävä: työelämän tarpeet tuntevat sekä oivaltavan oppimisen keinoja käyttävät opettajat ja oppilaitokset valmistavat opiskelijoita paremmin työelämään ja tuottavat hyödyllistä tietoa ja tutkimusta alan menestymiseen.

Kurssin sisältö

Kurssin teemoina ovat mm. tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Yhtenä osa-alueena tarkastellaan lisäksi, miten pitää omasta jaksamisestaan huolta sekä tukea opiskelijoita onnistumaan. Kurssin jälkeen opettaja hallitsee innostavan ja tehokkaan opettamisen, tunnistaa tarvittavat työelämätaidot ja hyödyntää oivaltavan oppimisen pedagogiikkaa.

Akatemian kurssisisältö räätälöidään metsäalan tarpeet ja erityispiirteet huomioiden ja kurssille osallistuvien kokemuksiin perustuen. Pedagoginen oppimispolku ja -ympäristö rakennetaan professori Kirsti Longan konseptin pohjalta, ja hän toimii myös kurssin pääkouluttajana.

Osallistujat ja aikataulu

Ensimmäinen Metsäopettajien Akatemia -kurssi alkaa tammikuussa 2020. Kurssi kestää kevätkauden ja siihen sisältyy verkko-oppimisen lisäksi alun ja lopun läsnätapaamiset sekä puolivälissä kahden päivän läsnäkoulutusjakso.

Ensimmäiselle kurssille kutsutaan 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista kaikilta metsäalan koulutusasteilta ympäri Suomen. Kurssi rakennetaan niin, että kurssit on jatkossa mahdollista toteuttaa niin monta kertaa kuin halutaan. Myöhemmistä kursseista tiedotetaan erikseen.

1. kurssin aikataulu keväällä 2020:

  • pe 10.1.2020 aloitustapaaminen (Helsinki)
  • to-pe 12.-13.3.2020 välikoulutusjakso (Majvik, Kirkkonummi)
  • pe 17.4.2020 lopputapaaminen (Helsinki)

Kurssin toteutus

Metsäopettajien Akatemia -hankkeen rahoittajana toimii Metsämiesten Säätiö. Metsäteho Oy ja Metsäkoulutus ry toteuttavat yhteistyössä kurssin. Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet. Metsäteho Oy toimii metsäteollisuuden T&K-kentässä, ja edistää ja kehittää kestävää metsätalouden puunhankintaa. Metsäteho Oy vastaa kurssin käytännön toteutuksesta.

Lisätietoja:

  • Laura Kammonen, Metsäteho Oy, 040 570 4777, etunimi.sukunimi@metsateho.fi
  • Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, 040 528 4359
  • Ville Manner, Metsäkoulutus ry, 050 331 5425, viille.manner@metsakoulutusry.fi

Tiedote 13.6.2019: Metsäopettajien Akatemia kokoaa opettajat ympäri Suomea kehittämään työssä tarvittavia vuorovaikutuksen sekä innostavan opettamisen taitoja

Hankkeen rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Klikkaa logosta päästäksesi kyseisen organisaation sivulle.