Metsäopettajien Akatemia

Metsäopettajien Akatemia kehittää metsäalan opettajien osaamista ja parantaa hyvinvointia. Ensimmäisen kurssin toteuttivat Metsäteho ja Metsäkoulutus ry yhteistyössä keväällä 2020, ja teemoina ovat opettajan työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka.

Miksi tulevaisuuden taitojen opetusta opettajille?

Metsäalan opettajien rooli metsäalan uudistumisessa on merkittävä: työelämän tarpeet tuntevat sekä oivaltavan oppimisen keinoja käyttävät opettajat ja oppilaitokset valmistavat opiskelijoita paremmin työelämään ja tuottavat hyödyllistä tietoa ja tutkimusta alan menestymiseen.

Kurssin sisältö

Kurssin nimi on ”Tulevaisuuden taidot – Sulautuva koulutus metsäalan opettajille”. Kurssi rakentuu lähi- ja etäopetuksen yhdistelmästä: alku-, väli- ja lopputapaamisesta ja näiden välillä verkkoympäristössä suoritettavista opetusjaksoista. Verkkomateriaali koostuu teoriaa ja käytäntöä yhdistävistä videoista, harjoituksista ja näytellyistä vuorovaikutusskenaarioista. Sisältöön kuuluu lisäksi kaksi vuorovaikutusta ja oivaltavaa oppimista käsittelevää kirjaa. Lähijaksoilla keskitytään yhdessä tekemiseen ja harjoitteluun muiden kanssa.

Lähitapaamisessa keskeistä on harjoittelu käytännössä ja havaintojen jakaminen muiden osallistujien kanssa.

Kurssin teemoina ovat mm. tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Yhtenä osa-alueena tarkastellaan lisäksi, miten pitää omasta jaksamisestaan huolta sekä tukea opiskelijoita onnistumaan. Kurssin jälkeen opettaja hallitsee innostavan ja tehokkaan opettamisen, tunnistaa tarvittavat työelämätaidot ja hyödyntää oivaltavan oppimisen pedagogiikkaa.

Akatemian kurssisisältö on räätälöity metsäalan tarpeet ja erityispiirteet huomioiden ja kurssille osallistuvien kokemuksiin perustuen. Pedagoginen oppimispolku ja -ympäristö on rakennettu professori Kirsti Longan konseptin pohjalta, ja hän toimii myös kurssin pääkouluttajana.

Osa video-oppimateriaalista on näyteltyjä skenaarioita erilaisista arjen vuorovaikutustilanteista.

Osallistujat ja aikataulu

Ensimmäinen Metsäopettajien Akatemia -kurssi järjestettiin keväällä 2020. Kurssi kestää yhden lukukauden (noin 3,5 kk) ja siihen sisältyy verkko-oppimisen lisäksi alun ja lopun läsnätapaamiset sekä puolivälissä kahden päivän läsnäkoulutusjakso.

Kurssille kutsutaan noin 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista kaikilta metsäalan koulutusasteilta ympäri Suomen.

Kurssi on rakennettu niin, että kurssit on jatkossa mahdollista toteuttaa niin monta kertaa kuin halutaan.

1. kurssin aikataulu keväällä 2020:

Toteutettu kurssi evaluoidaan syksyllä 2020. Metsäopettajien Akatemia on saanut rahoituksen Metsämiesten Säätiöltä keväällä 2021 järjestettävälle 2. kurssille. Evaluoinnin tuloksia hyödynnetään kurssin kehittämisessä.

Keväällä 2020 kurssille osallistui opettajia kaikilta koulutusasteilta ympäri Suomen.

Kurssin toteutus

Metsäopettajien Akatemia -hankkeen rahoittajana toimii Metsämiesten Säätiö. Metsäteho Oy ja Metsäkoulutus ry toteuttavat yhteistyössä kurssin. Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet. Metsäteho Oy toimii metsäteollisuuden T&K-kentässä, ja edistää ja kehittää kestävää metsätalouden puunhankintaa. Metsäteho Oy vastaa kurssin käytännön toteutuksesta.

Lisätietoja:

Tiedote 13.6.2019: Metsäopettajien Akatemia kokoaa opettajat ympäri Suomea kehittämään työssä tarvittavia vuorovaikutuksen sekä innostavan opettamisen taitoja

Hankkeen rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Klikkaa logosta päästäksesi kyseisen organisaation sivulle.