Metsäalalla tehdään yhdessä hyvää työkulttuuria

Suomi elää metsästä, mutta metsäala elää ihmisistä. Työkulttuuria kehitetään nyt tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kesken.

Metsähyvinvointi-ohjelma käynnisti vuonna 2010 aktiivisen työelämän kehityksen koko alalla. Taustalla oli metsäalan toimintamallien jatkuva muuttuminen, ja sen nähtiin vaikuttavan kaikkiin työntekijöiden tehtäviin.

Ohjelman myötä käynnistyi erilaisia hyvinvointihankkeita, ja sen lisäksi yritykset investoivat paljon myös omaa rahaansa ja aikaansa.

Vuonna 2015 käynnistynyt Metsäalan Johtamisakatemia on tuonut ihmisten johtamisen menestyvän alan keskeiseksi osaamisalueeksi. Kursseille on osallistunut jo yli 200 vaikuttajaa.

Metsähyvinvointia opiskelijoille

On opiskelijan valttikortti olla valveutunut: ymmärtää työelämän muutoksen ja jatkuvan oppimisen vaatimukset, tuntea mistä motivaatio ja työn mielekkyys koostuvat ja miten niihin voi vaikuttaa.

Lehtori Arto Ojutkangas hyödynsi Metsähyvinvoinnin blogeja ja materiaalia omalla johtamisen ja työyhteisötaitojen kurssillaan.

"Niissä kiinnosti niiden autenttisuus, nehän ovat opiskelijoiden näkökulmasta met­säalan ”elävästä elämästä” tulevia viestejä siitä, mitä asioita ihmiset tällä hetkellä pitävät tärkeinä ja haluavat edistää, ja näin ollen myös hyviä saamaan opiskelijat valveutumaan ja motivoitumaan tä­män tyyppisten aiheiden omaksumiseen."

Lue myös kuinka kaksi opiskelijaa kommentoivat oppimaansa.

Uutiskirje kerran kuussa

Tilaa uutiskirje ja saat viestin uusimmista blogeista sekä ajankohtaisista Metsähyvinvoinnin teemoista!

Seuraa Twitterissä

@Metsahyvinvoi #metsähyvinvointi #johtamisakatemia

Millä hyvinvoinnissa eteenpäin?

Haluamme tukea metsäalan ihmisiä eteenpäin työhyvinvoinnin saralla!

Stipendejä työyhteisön hyville tyypeille

Nyt on mahdollisuus antaa tunnustusta työyhteisön hyvälle tyypille!

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen menestys rakentuu työyhteisöjen hyvien tyyppien varaan. Niinpä Metsämiesten Säätiön myöntää vuosittain stipendejä työssä oleville henkilöille esitysten perusteella.

Minä ja me - työverkostotaitojen työkirja

Suomen metsäkeskus tarttui työelämän toimintakulttuurin muutoshaasteisiin ja lähti rohkeasti kehittämään ja kokeilemaan Minä ja Me -työkalua.

Henkilöstö kehitti mikro-oppimisen keinoin työn ohessa omia työelämätaitojaan ja samalla digitaalista työkalua koko metsäalan käyttöön. Työelämätaitojen työkirja on ladattavissa sivulta.

Metsähyvinvoinnin Silmut

Simuihin on kiteytetty syntynyt ymmärrys siitä, mikä vaikuttaa onnistumiseen, innostumiseen ja jaksamiseen työelämässä.

Silmut ovat näkökulma siihen, mitä ja miten meidän tulee nähdä ja rakentaa työskentelymme kulttuuria, niin itse kuin yhdessä.

Johtamisakatemian kurssi 10

Metsäalan Johtamisakatemian järjestyksessään kymmenes kurssi järjestettiin lokakuussa 2018.

Kurssille osallistui jälleen vaikuttajia sekä metsäalalta että alan ulkopuolelta.

Johtamisakatemioiden kursseilla on ollut jo yli 220 osallistujaa!

Toimivuutta järjestelmistä - sujuvutta työhön?

Suurten toimijoiden järjestelmät ovat erittäin toimivia, mutta yritäpä olla itsenäinen yrittäjä. Yrittäjä tarvitsee nykyään aivan uutta osaamista, mutta kuka haluaa selvittää, kehittää ja opetella, mikä tuntuu vievän ajan ns. tuottavalta työltä?

Metsätalousyrittäjien muodostama markkina ei ole sovellustoimittajan kannalta välttämättä houkutteleva. Mikäli metsätalousyrittämisen halutaan kehittyvän, uusia sovelluksia kuitenkin tarvitaan.

Minä ja me – uuden ajan metsäjohtamisen työkirja

Minä ja me – uuden ajan metsäjohtamisen työkirja on mahdollista ladata maksutta verkkosivujen kautta. Työkirjan takakannessa todetaan, että onnistunut toiminta on monimutkaisen yksinkertaistamista.

Kirjassa on sekä tehtäviä että taustoja erilaisiin tilanteisiin ja teemoihin.