Työelämä 2020 tähtää työelämän laadun ja tuottavuuden yhteyden tiedostamiseen

Työelämä 2020 -hanke on valtakunnallinen työelämätoimijoista koostuva verkosto. Tavoitteena on, että työpaikoilla on kehittämistä tukeva kulttuuri, toiminta on vuorovaikutteista ja ennakoivaa ja johtaminen laadukasta.

Metsähyvinvointi on ollut mukana toimialaohjelmana.

”Muutos pitää tehdä turvallisemmaksi kuin paikallaan pysyminen”, kertoi hankkeen mukana sen alussa työministerinä ollut Lauri Ihalainen.

Hankkeen seminaarissa kuultiin lisäksi organisaatioita, jotka olivat lähteneet viemään haastavissa tilanteissa läpi erilaisia kulttuurinmuutoksia. Esimerkiksi jaetulla johtamisella oli saatu aikaan sekä henkilöstötyytyväisyys että tuottavuus nousuun.

Metsähyvinvointia opiskelijoille

On opiskelijan valttikortti olla valveutunut: ymmärtää työelämän muutoksen ja jatkuvan oppimisen vaatimukset, tuntea mistä motivaatio ja työn mielekkyys koostuvat ja miten niihin voi vaikuttaa.

Lehtori Arto Ojutkangas hyödynsi Metsähyvinvoinnin blogeja ja materiaalia omalla johtamisen ja työyhteisötaitojen kurssillaan.

"Niissä kiinnosti niiden autenttisuus, nehän ovat opiskelijoiden näkökulmasta met­säalan ”elävästä elämästä” tulevia viestejä siitä, mitä asioita ihmiset tällä hetkellä pitävät tärkeinä ja haluavat edistää, ja näin ollen myös hyviä saamaan opiskelijat valveutumaan ja motivoitumaan tä­män tyyppisten aiheiden omaksumiseen."

Uutiskirje kerran kuussa

Tilaa uutiskirje ja saat viestin uusimmista blogeista sekä ajankohtaisista Metsähyvinvoinnin teemoista!

Seuraa Twitterissä

@Metsahyvinvoi #metsähyvinvointi #johtamisakatemia

Millä hyvinvoinnissa eteenpäin?

Haluamme tukea metsäalan ihmisiä eteenpäin työhyvinvoinnin saralla!

Stipendejä työyhteisön hyville tyypeille

Nyt on mahdollisuus antaa tunnustusta työyhteisön hyvälle tyypille!

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen menestys rakentuu työyhteisöjen hyvien tyyppien varaan. Niinpä Metsämiesten Säätiön myöntää vuosittain stipendejä työssä oleville henkilöille esitysten perusteella.

Minä ja me - työverkostotaitojen työkirja

Suomen metsäkeskus tarttui työelämän toimintakulttuurin muutoshaasteisiin ja lähti rohkeasti kehittämään ja kokeilemaan Minä ja Me -työkalua.

Henkilöstö kehitti mikro-oppimisen keinoin työn ohessa omia työelämätaitojaan ja samalla digitaalista työkalua koko metsäalan käyttöön. Työelämätaitojen työkirja on ladattavissa sivulta.

Metsähyvinvoinnin Silmut

Simuihin on kiteytetty syntynyt ymmärrys siitä, mikä vaikuttaa onnistumiseen, innostumiseen ja jaksamiseen työelämässä.

Silmut ovat näkökulma siihen, mitä ja miten meidän tulee nähdä ja rakentaa työskentelymme kulttuuria, niin itse kuin yhdessä.

Johtamisakatemian kurssit

Metsäalan Johtamisakatemiassa järjestettiin keväällä 2019 järjestyksessään kurssit numero 11 ja 12.

Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2019.

Johtamisakatemioiden kursseilla on ollut jo 270 vaikuttajaa metsäalalta ja alan ulkopuolelta!

Toimivuutta järjestelmistä - sujuvutta työhön?

Suurten toimijoiden järjestelmät ovat erittäin toimivia, mutta yritäpä olla itsenäinen yrittäjä. Yrittäjä tarvitsee nykyään aivan uutta osaamista, mutta kuka haluaa selvittää, kehittää ja opetella, mikä tuntuu vievän ajan ns. tuottavalta työltä?

Metsätalousyrittäjien muodostama markkina ei ole sovellustoimittajan kannalta välttämättä houkutteleva. Mikäli metsätalousyrittämisen halutaan kehittyvän, uusia sovelluksia kuitenkin tarvitaan.

Minä ja me – uuden ajan metsäjohtamisen työkirja

Minä ja me – uuden ajan metsäjohtamisen työkirja on mahdollista ladata maksutta verkkosivujen kautta. Työkirjan takakannessa todetaan, että onnistunut toiminta on monimutkaisen yksinkertaistamista.

Kirjassa on sekä tehtäviä että taustoja erilaisiin tilanteisiin ja teemoihin.