Metsähyvinvointi-ohjelma 2010–2017

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilän sanoin (tammikuu 2011):
”Suomessa on kaksi mittavaa voimavaraa: Ihmiset ja metsät. Metsien kestävässä käytössä Suomi on maailman johtavia maita. Metsäalan työhyvinvoinnin osalta vastaava johtoasema on asetettava tavoitteeksi vähintään kansallisella tasolla.”

Metsähyvinvointi-ohjelman elinkaari
Ohjelman elinkaari
Metsämiesten Säätiön käynnistämän ja voimakkaasti tukeman Metsähyvinvointi-ohjelman elinkaari Metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta vakiintuneeksi Metsähyvinvointi-verkostoksi ja uudeksi työkulttuuriksi on osa menestystarinaamme. Työterveyslaitoksen ja Metsäteho Oy:n rooli on ollut merkittävä ohjelman suunnittelussa ja koordinoinnissa. Ohjelman jalkauttamisesta vastaa Metsäteho.

Ohjelman starttihankkeiden rooli oli merkittävä, kun työhyvinvoinnille määritettiin yhteinen metsäalan tulkinta. Varsinaisia hankevuosia koordinoi Työterveyslaitos, ja keskeisimmät ohjauskeinot olivat erittäin kattava ohjausryhmän kokoonpano, Työterveyslaitoksen laaja työelämän asiantuntemus ja säännölliset hankkeiden työpajapäivät.

Vuonna 2014 Valmennuksen Vire Oy:n ja Työterveyslaitoksen vetämänä laadittu Metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisohjelman viestintästrategia jalkautettiin selkeäksi Metsähyvinvointi-käsitteeksi. Työhyvinvointi oli sanoitettu osaksi metsätalouden toimintaa.

Huomisen työkulttuurimme työelämätaidoissa itsensä johtamisen valmius on korkealla tasolla. Muutoksen takaavat Metsäalan Johtamisakatemia ja vahva metsähyvinvointiosaajien  ydinjoukko, Siivittäjät. Onnistuminen pohjautuu ennakkoluulottomaan ja monimuotoiseen ilmapiiriin niin henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa kuin sähköisen jakamisen ympäristöissä.

Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtuma

Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtuma kokoaa vuosittain Finlandia-talolle laajalla kirjolla satakunta metsähyvinvoinnin edistäjää. Ohjelma on tukenut alusta alkaen rohkeaa ja avointa vuorovaikutusta eri tasoilla. Tapahtumassa Johtamisakatemian strateginen ajattelu yhdistyy Siivittäjien käytännön toimien kanssa. Viime vuosien tapahtuman sisältö on rakentunut Ihminen ja osaaminen -teeman monipuoliseen käsittelyyn.

Metsäalan Johtamisakatemia

Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin pärjäämme muuttuvassa maailmassa. Tarvitsemme yhteisen tahtotilan, mihin olemme menossa ja millaisella osaamisella menestymme. Metsäalan Johtamisakatemia kokoaa yhteen alan johtajat ja vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt sekä alan ulkopuoliset johtamisen asiantuntijat pohtimaan näitä teemoja, ja myös kehittymään yksilöinä. Hyvä johtaminen on keskeinen osa elinvoimaista metsäalaa.

Johtamisakatemia luotaa toimialan osaamistarpeita sen menestymisen vauhdittamiseksi. Akatemiassa jäsennetään yhdessä tulevaisuuden metsäalan edellyttämä johtaminen ja pohditaan, miten hyvän johtajuuden ja itsensä johtamisen innovaatioalusta varmistetaan.

Majvikin kongressikeskuksessa vuosittain järjestettäville Johtamisakatemian kursseille kutsutaan 25 vaikuttajaa kattavasti koko toimialalta ja sen keskeisistä sidosryhmistä. Lisäksi kaikki alustajat ja osa akatemialaisista tulevat alan ulkopuolelta, haastamaan totuttua ajatteluamme.

Vuonna 2015 toteutettujen Johtamisakatemian kurssien 1 ja 2 teemat olivat

 • Metsäalan tulevaisuuden taidot
  – Maisema ihmisen mahdollisuuksiin, huomisen toimintamallit
  – Tarvittava osaaminen ja toimialakulttuuri
  – Vuorovaikuttaminen
 • Motivoiva johtaminen
  – Minä ja motivaation synty, minä johtajana
  – Positiivinen psykologia luo radikaalisti toisen näkökulman
  – Palveluliiketoiminnan uudistuminen ja asiakkuuksien johtaminen
 • Työn merkityksellisyyden johtaminen
Metsähyvinvoinnin Siivittäjät

Ohjelmassa on luotu Metsähyvinvoinnin Siivittäjien kiinteä verkosto järjestämällä kaksi valmennuspäivää ohjelman tavoitteiden mukaisista teemoista (Mielekäs työ ja Kaikissa meissä asuu pieni johtaja -valmennukset/Valmennuksen Vire Oy/2015). Vierumäen urheiluopiston maisemissa kävelykokouksetkin sujuvat luontevasti. Keskiössä ovat Siivittäjä-verkoston elinvoimaisuus ja vakiintuminen. Siivittäjät toimivat työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä kentällä omissa organisaatioissaan arjen keskellä.

Ohjelma tukee Siivittäjien blogikirjoittamista Metsähyvinvointi-sivustolla. Aidot onnistumiset ja kokeilut arjen työelämästä ovat sen keskeisin anti monipuolisten asiantuntijakirjoitusten lisäksi. Sivusto on Metsähyvinvointi-tiedon keskus – vaikuta vuorotellen.

Ohjelman esite

Metsahyvinvointi-ohjelma (pdf)