Valpastu ja vuorovaikuta!

Metsähyvinvoinnin Silmut ja Kasvualusta on kiteytynyt näkemys, miksi hyvinvointituottavuus on osa menestystä.

Kohdistamalla huomiomme Silmuihin ja Kasvualustaan pystymme metsäalana menestymään myös tulevaisuudessa!

JOHDAN ITSEÄNI
OTAN VASTUUN
OPIN JA OPASTAN

Näkemyksen työstämistä tullaan jatkamaan yhdessä koko metsäalan kanssa.

Minä ja me – uuden ajan metsäjohtamisen työkirja

Minä ja me – uuden ajan metsäjohtamisen työkirja julkistettiin 17.11. Finlandia-talolla Metsähyvinvoinnin tapahtumassa. Työkirjan takakannessa todetaan, että onnistunut toiminta on monimutkaisen yksinkertaistamista.

Elämme aina jonkin murroksen keskellä ja vanhat toimintatavat ovat aina väistymässä. Olemme jatkuvalla matkalla. Murros haastaa meitä uudistumaan nyt voimakkaammin kuin vuosikymmeniin, ja tulevaisuudessa ehkä vieläkin enemmän.

Uutiskirje kerran kuussa

Tilaa uutiskirje ja saat viestin uusimmista blogeista sekä ajankohtaisista Metsähyvinvoinnin teemoista!

Johtamisakatemian Vaikuttaja-blogi

Metsäalan Johtamisakatemiaan osallistuneet kirjoittavat blogeja Vaikuttaja-nimimerkillä.

Millä hyvinvoinnissa eteenpäin?

Haluamme tukea metsäalan ihmisiä eteenpäin työhyvinvoinnin saralla!

Hyveet työelämässä - mitä ne ovat?

Vastuullinen toiminta päämääränä on meille kaikille itsestäänselvyys, hyväksyttävä. Ja sen mukaisesti me metsäalalla vaistonvaraisesti olemme aina toimineet, ja toimimme edelleenkin.

Sosiaalisen kestävyyden nimissä henkilöstön hyvinvoinnista, ihmisten, meidän itse kunkin hyvästä elämästä, hyvästä työelämästä halutaan huolehtia. Vastuu on meillä kaikilla – asiaa ei voi ulkoistaa johdolle saatikka tukipalveluille tai etenkään ulkopuolisille konsulteille.

Huolehditaan yhdessä, että työntekomme arvopohja on kestävällä pohjalla.

Johda arvoilla, tai käy kuten huonossa avioliitossa

"Johtamisessa uskon vankasti kahteen asiaan. Uskon, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista paremmalla johtamisella ja uskon, että parempi johtaminen on arvopohjaista johtamista."

"Johtajien ja esimiesten on lunastettava lupaus käytöksellään joka päivä. Heidän on tehtävä arvojensa mukaisia päätöksiä, palkattava arvojensa toteuttamiseen kykeneviä ihmisiä, kohdeltava kollegoita ja asiakkaita arvojensa lupaamalla tavalla."

Ajankohtaistapahtuma 2016

Vuoden 2016 Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtuma järjestettiin torstaina 17.11.2016 Finlandia-talolla Helsingissä.

Aamupäivällä kuultiin käytännönläheisiä alustuksia ihmisten merkityksestä osana menestystä sekä tänään tarvittavista työverkostotaidoista.

Iltapäivällä avattiin keskustelu kiteytyksistä, Metsähyvinvoinnin ohjelmavuosien tuloksena syntyneestä näkemyksestä, kuinka hyvinvointituottavuus tukee meitä menestymään – niin yksilöinä kuin yhteisönäkin.

Hyvä johtajuus korostuu jo ruohonjuuritasolla

Opiskelijoiden oma osuuskunta Uniforst haluaa tarjota jäsenilleen parhaat mahdollisuudet työelämässä pärjäämiseen.

"Työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin pitää pyrkiä vaikuttamaan jo ruohonjuuritasolla, opiskelijamaailmassakin.

Projektinhallinta, viestintä, motivointi ja yhteistyö. Kaiken täytyy toimia, jotta tällainenkin osuuskunta voi pysyä pystyssä. Perustimme siis Johtaja-akatemian."

Ihmisten moninaisuudesta hyöty irti

Erilaisuuden hyödyntäminen on yksi tehokkaimmista keinoista ihmisissä piilevän potentiaalin käyttöönottoon.

Monimutkaisessa maailmassa tarvitsemme toistemme moninaisia näkökulmia hahmottaaksemme todellisuutta ja löytääksemme toimivia ratkaisuja.

Tunneälyksi kutsutun tekijän on todettu olevan perinteistä älykkyyttä, koulutusta ja työkokemustakin merkittävämpi työmenestyksen selittäjä.

Metsäalan Johtamisakatemia kurssi 5

Tammikuussa 2017 järjestettiin järjestyksessään viides Metsäalan Johtamisakatemian kurssi.

Akatemiaan osallistui jälleen laaja joukko metsäalan sekä sidosryhmien vaikuttajia.

Seuraava kurssi järjestetään syyskuussa.