Opi ja opasta verkostoissa

”Opi ja opasta verkostoissa on oivallinen lähtökohta jokaiselle, joka haluaa menestyä – ja voida hyvin työssään myös tulevaisuudessa”, opastaa Metsätehon toimitusjohtaja Heikki Pajuoja.

Puuhuollon liiketoimintamallit pelkistyvät edelleen ja toiminnan laatukriteerit kiristyvät. Erilaisten palvelukokonaisuuksien tuottaminen ja niiden käyttäminen korostuvat. Keskeinen kysymys on koulutuksen ja työelämän saumaton yhteistyö.

Yksi merkittävistä avauksista metsäopetuksen kehittymisen varmistamiseksi on Metsäopetus ry:n perustaminen ja toiminnan käynnistäminen kuluvan vuoden aikana (Metsämiesten Säätiön rahoitus). Metsäopetuksen on kyettävä ennakoimaan osaamistarpeet yhtenäisenä kenttänä, ja myös työhyvinvointiin liittyvien perusasioiden tulee sisältyä jo opetukseen.

”Opetuksen tulee perustua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, ja opetusvälineistön oltava tiukasti ajanhermolla”, painottaa Pajuoja.

Muutoksen ymmärtämiseen ja hyvinvoivan työyhteisön ylläpitämiseen tähtäävien ennakoivien, yksilöllisten ja liiketoimintalähtöisten toimenpiteiden käyttöönottoa on edistettävä. Toimenpiteiden myötä työhyvinvointi opitaan käsittämään osaksi kannattavaa liiketoimintaa. Päämääränä on, että työurat pidentyvät työssä jaksamisen ja viihtymisen myötä, jolloin metsäala säilyy houkuttelevana työuravaihtoehtona vastaisuudessakin.

”Ympärillemme on rakentunut ja rakentuu edelleen kiihtyvällä vauhdilla reaaliaikainen digitalisoitu maailma. Tulevaisuuden toimintamallit on luotava ennakoiden siten, että tarkastelun pääpaino on ihmisessä ja koko henkilöstön osaamisen ja luovuuden täysimääräisessä hyödyntämisessä”, linjaa Pajuoja.

Katso asiasta lisää Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtuma 2014 –seminaarimateriaalista ja etenkin diasarjasta Osaamme enemmän kuin uskoimmekaan.

Osaaminen ja kyky toimia verkostoissa korostuu tulevaisuudessa.
Osaaminen ja kyky toimia verkostoissa korostuu tulevaisuudessa.