Puuhuollon uudistuvat rakenteet ja johtaminen

”Teollisen tehokkuuden nostaminen voimakkaasti puuhuollon keskiöön on yksi jo lähitulevaisuuden keskeisimmistä ja koko metsätaloutta sivuavista kehittämistavoitteista”, painottaa toimitusjohtaja Heikki Pajuoja Metsätehosta.

Puunkorjuun teknologia on uudistunut noin 30 vuoden välein, ja olemme jälleen kerran keskellä suurta siirtymävaihetta. Uutta on, että uudistuvat rakenteet ja johtaminen ovat korostuneesti mukana kehittämisen päämäärissä – osaltaan varmistamassa inhimillisten voimavarojen liiketoimintalähtöistä, ja samalla ihmiskeskeistä, hyödyntämistä.

Digitalisaatio (tieto- ja viestintäjärjestelmät, tiedonsiirto sekä sähköinen asiointi ja palvelut) on ohjannut metsäalan kehitystä jo pitkään. Tulevaisuudessakin suurimmat tuottavuushyödyt ja lisäarvot syntyvät sen mahdollistamista toimintatapojen muutoksista, etenkin tiedolla johtamisen uusista mahdollisuuksista. Puuhuoltoon liittyvää tietomassaa ollaan jo valjastamassa sen rakenteiden ja johtamisen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.

Taito itsensä johtamiseen korostuu digitalisaation mahdollistamassa toimintamallien muutoksessa.
Taito itsensä johtamiseen korostuu digitalisaation mahdollistamassa toimintamallien muutoksessa.

”Uudet välineet mahdollistavat työviihtyvyyden yksilötasolla; syntyy riittävyyden ja onnistumisen tunne työssä”, rohkaisee Pajuoja.

Työtapojen ja tehtävien muuttaminen ja muutoksen ymmärrettäväksi tekeminen on toteutettava ennakoivasti ja henkilöstökeskeisesti. Osaamisen merkitys korostuu arvoketjun eri osissa edelleen, ja sähköisiin oppimisympäristöihin ja tukijärjestelmiin on panostettava. Hyvinvoiva – osaava ja luova – henkilöstö on osa jokaisen menestyvän organisaation työkalupakkia.

Tehokas puuhuolto 2025 -visio