Suutarin lapselle uudet kengät?

Henkilöstöpäällikkö Helena Nousiainen Elisasta kiteyttää modernin työn tekemisen lähtökohdan: ”Työtä kannattaa tehdä järkevästi ja tehokkaasti.” Kuulostaa selkeältä, mutta miksi se on käytännössä ajoittain niin vaikeaa? Vieläpä kehityksen kärjessä työskenteleville asiantuntijoille?

”Riittävästä tiedon määrästä ja mahdollisuudesta kokonaiskuvan luomiseen ei liene perimmiltään ainakaan kysymys”, pohtii toimitusjohtaja Heikki Pajuoja Metsätehosta.

Sen sijaan tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja työarjen hallinnan osaamista. Ennakkoluulottomuutta edellytetään niin johdolta kuin etenkin jokaiselta työntekijältä, yksilönä. Ajan hermolla toimiva työnantaja luo henkilöstölleen päivittäisen onnistumisen mahdollistavan työympäristön; me itse olemme vastuussa onnistumisestamme!

Uusia oikeuksia sääntöjen sijaan

Nousiainen nostaa yhdeksi uudenlaisen ajattelun kärjistä ohje- ja sääntöviidakosta luopumisen. Kestävä lähtökohta on, että henkilöstöön, jokaiseen yksilöön, osataan luottaa. Muutos onkin monesti vaativaa esimiestoiminnalle. Kunkin oikeutena on puolestaan itsensä johtaminen ja kehittyminen kulloisessa työtehtävässään, niin taidoiltaan kuin ihmisenä.

Tukipalveluissa, joihin myös johtaminen kuuluu, painopiste siirtyy etenkin asiantuntijatöissä voimakkaasti kohti työn kognitiivisia vaatimuksia. Nousiaisen sanoin: ”Ergonomiassa huomio on siirretty satulatuolista ihmisen aivoihin.” Kognitiivinen ergonomia tarjoaa laajan valikoiman keinoja asiantuntijatyön kuormituksen hallintaan, myös työkaluja yksilötasolla.

Uudenlainen jakamisen kulttuuri

”Metsätehossa on etuoikeus työskennellä tuoreimpien, käytännössä hyödynnettävien puuhuollon teemojen parissa”, raamittaa Pajuoja. Nykyaikaisimmat työvälineet ja työtavat ovat kiinteä osa arkea, jossa asiantuntija pystyy olemaan tuottava ja luova asiakasrajapinnassa. Vai ovatko ne ”itsestäänselvyys”, joka helposti unohtuu hektisessä arjen paahteessa?

Metsäteholle osui kohdalle toimitilojen vaihto. ”Niemen pojat” paikalle ja mapit pölyisintä ja viimeisintä myöten muuttolaatikkoon, ja jo seuraavana päivänä jatketaan uudessa, täydellisessä vanhan työpisteen kopiossa? Tehokasta ja järkevää? Ei.

”Emme vain muuta, me myös muutumme”, linjasi Pajuoja eteen auenneen mahdollisuuden. Vuorokauden muuttosuoritus jäsennettiin tavoitteelliseksi puolen vuoden kehittymisprosessiksi.

”Asiantuntijana tulee ehkä liian harvoin tukeuduttua toisiin asiantuntijoihin; aidon muutosprosessin varmistamiksi kiinnitimme heti alussa joukkoomme ulkopuolisen näkijän”, toteaa Pajuoja prosessin käynnistämistapaan tyytyväisenä. Modernin työn ja toimintatapojen asiantuntemusta yhdessä työkulttuuria tukevaa toimitilaratkaisua kehittämään otettiin kumppaneiksi Metsäalan Johtamisakatemian verkostosta tuttu yhteys, Sovelto, sekä toimitilapalveluita tarjoava Martela.

——————————

Blogi perustuu henkilöstöpäällikkö Helena Nousiaisen (Elisa) alustukseen ”Moderni työ vaatii uudenlaisia toimintatapoja” ja toimitusjohtaja Heikki Pajuojan (Metsäteho) esitykseen Metsäalan Johtamisakatemin aamiaistilaisuudessa 27.9.2016.

Metsäalan Johtamisakatemian aamiaistilaisuus 27.9.2016

——————————