Metsät täynnä tarinoita

Tällä sivulla laitetaan hyvän työelämän oivallukset kiertämään. Suomi on metsien kestävän käytön johtavia maita. Lisäksi olemme tehneet jo pitkään yhdessä töitä sen eteen, että Suomi olisi mallimaa myös metsäammattilaisten hyvän työkultuurin edistämisessä.

Kiitos että osallistuit ja jaoit tarinasi! Arvonta on suoritettu osallistuneiden kesken ja voittajiin on oltu yhteydessä. Arvonnassa oli jaossa Ticketmasterin lahjakortti sekä teemaan liittyviä kirjapalkintoja. (Säännöt)

Metsähyvinvoinnin Silmuihin on kiteytetty se ymmärrys ja oivallus, mitä kohti pyrkimällä luomme hyvää työkulttuuria ja onnistustumisia. Lue lisää!

 

Meidän tarinoitamme ja kokemuksiamme hyvästä työelämästä ja -kulttuurista:

 

Uunituore metsätalousinsinööri 16.1.2018

Avoimen keskustelun salliva ja siihen kannustava kulttuuri välttämättömyytenä

Avoimen keskustelun, kysymisen ja kyseenalaistamisen salliva ja siihen kannustava kulttuuri työpaikalla on ihan välttämättömyys. Johdolta ja kaikilta esimiehiltä pitää olla tähän täysi tuki ja myös heidän itsensä tulee rehellisesti toimia tämän mukaisesti ja olla vastaanottavaisia uusille ajatuksille. Perehdyttäminen on hirmu tärkeää ennen kaikkea taloon tullessa, mutta myös sijaistaessa ja uusien vastuiden kohdalla. Perehdytykseen käytetyn ajan yritys saa moninkertaisesti takaisin työskentelyn sujuvuutena ja tehokkuuden lisääntymisenä. Hyvä työkaveri on yhteistyöhaluinen ja vastuunsa kantava.

Pienillä toimijoilla on todella paljon parannettavaa ylipäätään koko työhyvinvointiajattelun omaksumisessa. Tuki, ohjaus, valmennus ja osaamisen ylläpitämisen mahdollistaminen puuttuu pienistä organisaatioista lähes tyystin.

Työhyvinvointi kaikkien etu 11.1.2018

Työhyvinvointi kaikkien etu

Minua motivoi työssäni se, että saan itsenäisesti suunnitella, ohjelmoida ja priorisoiden toteuttaa työn. Tietysti asiakkaan tarpeet ohjaavat toimintaa, koska asiakkaat tuovat rahan yritykseen.

Kaikkien työyhteisön jäsenteen pitäisi suorittaa Työhyvinvointikortti-koulutus.

Mika Papunen 5.1.2018

Hyvinvointi on sekä hyviä varusteita että yhteistyötä ihmisten kanssa

Tällaisen noin sadan hehtaarin metsätilan, harrastus luontoisessa hoitamisessa on oma vapautensa.
Tehty työ palkitsee sekä ilona silmille, mutta myös polttopuina ja metsän parempana tuottavuutena/kasvuna.
Toki on myös luontoarvot ja metsästys ja keräily, jotka paranevat. Siis tiivistettynä, metsien monikäyttöisyys paranee ja jokamiehenoikeuksia voi hyödyntää helpommin.

Nykyaikaiset metsurin suojavaatteet ja muut varusteet, myös omalla osallaan antavat mukavuutta tekemiseen.
Moottori- ja raivaussahat ovat ammatti versioina nykyisin, hyvinkin luotettavia.

Yhteistyö alan ammattilaisten kanssa on aina tervetullutta.
Mitä enemmän verkostoituu, sen helpompaa on saada asiakkaita. Toki myös asiakaspalvelu ja työn laatu täytyy olla hyvää, mikäli vieraalle tehdään.

Aina voi itsestään pitää fyysisesti huolta ja syödä terveellisesti ja monipuolisesti.
Työergonomiaan kannattaa myös kiinnittää huomiota. Metsäalan omatoimiset opinnot on myös hyvä pitää vireillä.

Suoranta 2.1.2018

Onnistumista auttaa kun ajattelee kuka tulee seuraavana tontille ja jakaa tietonsa ja taitonsa

Onnistumista auttaa kun huomioi jakaa tietonsa ja taitonsa. Tekee oman osuteensa ja ajattelee seuraavaa ketä tulee tontille. Työssä saa vaikuttaa itse. Palkalla elää. Työssä on erilaisia päiviä tai työtehtäviä. Annetaan kouluttautua.

Toivoisin tulevaisuudelta vielä lisää viestintää ja ajattelua kokonaiskäsityksestä siitä, ketkä käyvät tontilla. Ettei olla kuin kaupungissa, johon on yksi monttu kaivattu, laitettu monttuun maata päällä, niin seuraava tulee aikaisemaan montun kun edellisen työnmaan takavalot vielä näkyvät. Syytä on myös nähdä pidemmälle: hoitorästien miettiminen, sahauskansa ikääntyy ja niin paljon nuoria ei alalle pyri.

Mikko Lyytinen 1.12.2017

Minua motivoi kun näen työni tulokset

Minua motivoi, kun näen työni tulokset ja tiedän että työ tuo hyvinvointia myös kansantaloudelle

Toiveeni on, että metsienhoitoon tulisi panostaa huomattavasti enemmän, työttömät metsänhoitoon.

HERMANNI 29.11.2017

Itsestä huolehtiminen on kaiken a ja o

Rehellinen työ raikkaassa ulkoilmassa, pientä hikeä ja rasitusta saa illalla olon tuntumaan elämisen arvoiselta. Omasta kunnosta huolehtiminen on kaiken a ja o työssä jaksamisessa. Silloin kun metsiä hoitaa ohjeiden mukaan riistaa ja muuta luontoa kunnioittaen, työ tuntuu mielekkäältä. Joskus pelkkä pieni pakkanen ja lievä kuura maassa, siihen yhdistettynä tervaspuista tehdyt tulet ja se, että illalla tulee metsäradio saa mielen virkiäksi. Hyvänä työkaverina voi pitää sellaista perus tasapainossa olevaa henkilöä, joka ei turhia jupise..on vain perusrehti ihminen .

Airi Matila 28.11.2017

Ratkaisujen etsiminen yhdessä

Työssäni teen metsätalouden kehittämisen hankkeita, ja niihin saan innostusta metsien monipuolisuudesta. Suurin innoittaja on kuitenkin värikäs metsänomistajakunta. On kiehtovaa etsiä ratkaisuja metsän käytön haasteisiin yhdessä metsänomistajien kanssa. Koen onnistuneeni, kun hankkeen juuri julkistetun tuloksen rohkaisemani yksittäinen metsänomistaja soittaa minulle ja saan häneltä myös ideoita uuden kehittämiseen.

Km. 27.11.2017

Motivaatiota työstä

Motivoitumaan saa, että erottaa talousmetsän ja metsänomistajan neuvot toisistaan metsän viljelyssä.

Lauri K 27.11.2017

Työsaavutukset silmien edessä ja virtaa harrastuksista

Olo on väsynyt ja hikinen, mutta onnellinen. Ruumis ja mieli ovat saaneet maailman parasta kunnonkohotusta raikkaassa ulkoilmassa. Kaunis aurinkoinen päivä on vierähtänyt työn imussa eikä vielä tekisi edes mieli lopettaa. Työsaavutuksia ei tarvitse arvuutella, vaan ne ovat silmien edessä. Mäntytaimikko on raivattu tai nuori koivikko harvennettu.
Mieleen tulee illemmalla odottava juoksulenkki tai harrastusporukan piristävä sählypeli. Tämänkin työpäivän onnistuminen varmistettiin kotirintamalla.

Paavo 13.11.2017

Asioista pitää pystyä puhumaan avoimesti

Uudet työtehtävät ja erilaiset yhteistyömuodot muiden toimijoiden kanssa. Työssä onnistumisen mahdollistaa hyvä yleiskunto, riittävä lepo ja että kotona on asiat kunnossa. Toki on tärkeää, että kokee työtehtävät mielekkäinä. Liekkeihin sytyttää omat vapaa-ajanharrastukset sekä suurten työasioiden onnistuneet loppuunsaattamiset. Hyvä työkaveri kuuntelee, tukee, hymyilee, pitää yllä työhuumoria, ottaa muut huomioon ja auttaa tarpeen tullen.

Työhyvinvointiin pitää kiinnittää kaikkialla huomiota. Asioista pitää pystyä puhumaan avoimesti, jotta epäkohtiin osataan puuttua. Kaikkien etu on, että kaikki viihtyvät töissään. Hymyssä suin töihin ja pitää kiinnittää apeisiin naamoihin huomiota ja tukea tiukkassa tilanteessa olevia.

Ollero 13.11.2017

Merkittävä rooli metsän ja maailman parhaaksi

Mikä motivoi: Tärkeä ja merkittävä rooli metsän sekä maailman parhaaksi.

Mitä toivon tulevaisuudelta: Ennustettavuus kaikilla tasoilla, viranomaisten päässä ainakin.

Susanna 9.11.2017

Arvostamme erilaisia mahdollisuuksia päästä maaliin

Haasteelliset tehtävät, uuden oivaltaminen ja oppiminen. Merkityksellisyys ja kiitos. Kiitos hyvin tehdystä työstä, joko ympäristöltä tai itseltä. Mahdollisuus kehittää osaamista. Koulutuksella organisaatio osoittaa arvostusta. Hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyys. Työssä onnistuminen: tietotaito, tuki ja työkalut. Oltava tehtävien tasalla ja pysyttävä siten myös maailman muuttuessa. Vastaat itse kehittymisestäsi. Sekä esimiehen että työkavereiden tuki. Hyvä perehdytys. Toimivalla työympäristöllä, työkaluilla ja tekniikalla säästetään aikaa, rahaa ja hermoja, ja se on tapa osoittaa arvostusta.

Hyvä työkaveri on tinkimättömästi omaan työhönsä suhtautuva avulias-aatu. Hän vaatii itseltään vielä enemmän kuin muilta ja ymmärtää että ihmiset ovat esim. erilaisissa elämäntilanteissa. Hän arvostaa erilaisuutta ja erilaisia tapoja päästä maaliin. Tavoitteellinen ja innostunut, mutta samalla empaattinen ihminen vetää muita mukaansa. Toivottavasti tulevaisuudessa sekä itsellä että organisaatiolla on energiaa ja viisautta pysyä tekniikan, työtapojen ja viestinnän sekä työkalujen kehityksen mukana. Toivon joustavuutta tavassa tehdä tulosta, sillä toimintaympäristömme käy yhä monimuotoisemmaksi.

Aura 9.11.2017

Kerro, näytä, opasta – hyvä mieli seuraa

Parasta työssä on, kun pääsee maastoon näkemään työnsä jäljen. Metsässä kävely tekee hyvää keholle ja mielelle, sen jälkeen toimistohommiakin jaksaa paremmin. Tämän vielä kun saa jakaa toiselle ihmiselle: kertoa, näyttää, kouluttaa tai opastaa, niin tulee todella hyvä mieli.

Toivoisin metsäalalle yleistä työhyvinvoinnin tärkeyden hyväksymistä. Sekä maastossa että toimistossa huolehdittaisiin ergonomiasta, ja viiden minuutin taukojumppa ei olisi vain sallittua, vaan siihen kannustettaisiin. Itse haluan pitää kroppani ja pääni kunnossa pitkälle eläkeikään asti.

Nora Arnkil 9.11.2017

Tuuletan välillä ajatuksia

Metsä on siitä mahtava alavalinta, että sitä voi lähestyä tuhannesta eri näkökulmasta. Siten työt pysyvät monipuolisina ja mielenkiintoisina. Saan metsistä virtaa ja hyvää oloa myös vapaa-ajalla.

Motivoidun innostavista ja osaavista työkavereista. Sitä pysyy sopivalla tavalla varpaillaan, kun näkee ympärillään raudanlujaa osaamista. Vaikka näkemykset välillä eroavatkin, on hyvä tuulettaa omaa ajattelua ja muistaa, että omaan työhönsä saa ja pitääkin suhtautua kunnon kipinällä.

Eerojuhani Laine 8.11.2017

Motivaatio syntyy mielekkyydestä ja haastavuudesta

Minusta työn tekemisen motivaatio kumpuaa työn mielekkyydestä ja haastavuudesta. Mikäli paiskii hommia itselle mieleisen asian parissa, motivaatiota ei juuri tarvitse etsiskellä, se on sisäänrakennettuna. Mieluisa työyhteisö ja hyvät työkaverit ovat myös avainroolissa. Päivät sujuvat paljon jouhevammin, jos kahvitauolla voi vaihtaa ajatuksia jostain työn ulkopuolisesta.

Maria Pohjala 8.11.2017

Saan perehtyä kiinnostaviin aiheisiin

Jokainen työpäivä on erilainen ja saan perehtyä alani kiinnostaviin aiheisiin, joilla kerrytän omaa tietopankkiani ja pysyn ajan hermolla.

Innostuneet ja eteenpäin katsovat ammattilaiset alalla pitävät yllä motivaatiota sekä metsäalaa freessinä. Tarvitsemme rakentavaa keskustelua ja vahvaa yhteistyötä yli alan.

Mieluummin yhdessä kuin yksin 8.11.2017

Yhdessä tiimin kanssa

Minut saavat motivoitumaan mielenkiintoiset tehtävät. Se että voin tehdä niitä työkavereiden kanssa ja kehittää paremmaksi kuin jos puurtaisin vain yksin. Saamme samalla palautetta muilta ja kiitoksia toisiltamme. Myös tukea jos jokin menee pieleen. Luottamus on kaiken ydin.

Meidän pitäisi vahvistaa yhteisöllisyyttä antamalla näkemystä siitä, mikä on tavoitteemme ja kunkin rooli sen toteutuksessa.

Päivittäin pieniä asioita 8.11.2017

Hyvä kollega

Päivittäin haluan olla työkavereilleni hyvä kollega: tervehdin heitä ja suhtaudun mielenkiinnolla heidän asioihinsa, olivat ne työhön tai henkilökohtaisiin asioihin liittyviä. Jos olen vihainen, surullinen tai pettynyt, ja huomaan sen vaikuttavan käytökseeni, ilmaisen heille, että huono tuuleni ei ole heidän vikansa ja pahoittelen asiaa. Parasta olisi jos pystyy menemään tilanteeseen ja jättää huono mieli pois, tämä vaatii kyllä harjoittelua! Ei ole reilua muille tuoda huonoa fiilistä, joka ei liity heihin mitenkään.