Metsäalalla kannattaa pysähtyä perusasioiden äärelle

kuvitus_ihmiset_lamppuTyöhyvinvointikartoituksiemme noin 350 vastajaa ovat sitä mieltä, että metsäalan toimihenkilötöissä viihdytään, työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Vuorovaikutustaitojen ja myynnin merkitys on kasvussa. Tietoisuus oman käyttäytymisen aiheuttamista tunteista ja ajatuksista on merkityksellisempää kuin aiemmin.

Metsäalan toimihenkilöt voivat viettää pitkiä aikoja kentällä, poissa toimistolta. Tämä asettaa haasteita toimivalle viestinnälle ja luottamuksen rakentamiselle sekä johtamiselle. Lisäksi läpipiiriin kuuluu useita eri toimijoita ja sidosryhmiä. Arkiset päätökset erityisesti asiakastyössä tehdään ilman asiantuntijayhteisön tukea. Näiden päätösten syntyyn, eli arkisen työn reflektointiin, on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Reilun kymmenen vuoden Peili-valmennusten kokemusten perusteella voimme sanoa, että metsäalan toimihenkilöt ovat käyttäytymistyyliltään pääosin määrätietoisia ja edistäviä (yhteensä 70 %). Näille yhdistävänä tekijänä on tarve tulla huomatuksi oman henkilökohtaisen panoksensa vuoksi. Tällaiset henkilöt arvostavat kilpailua, saavutuksia ja vapauksia hoitaa asiat omalla tavallaan.

Muuttuva toimintaympäristö ja työnkuva korostavat toimihenkilöiden määrätietoisten piirteiden merkitystä. Tavoitteellinen, tehokas ja päättäväinen henkilö saa oikein ohjattuna tulosta aikaiseksi ja on sisäisesti motivoitunut. Toisaalta stressin kasvattama ”norsu posliinikaupassa” voi aiheuttaa ympärilleen tuhoa. Työelämän muutos tukee myös edistäviä, ulospäinsuuntautuneita, ihmiskeskeisiä henkilöitä. Näillä henkilöillä voi olla vaikeuksia sopeutua lisääntyvän liiketoiminnan ja kasvavien organisaatioiden mukanaan tuomaan sääntelyyn.

Toimihenkilöillä, joilla erittelevät ja kannattavat piirteet korostuvat, on riski kokea työnsä muuttuvan negatiiviseen suuntaan. Epävarmuus, hallinnan tunteen puute sekä taloudellisten realiteettien korostuminen lähitulevaisuudessa voivat aiheuttaa yllättävää stressiä kokeneillekin toimihenkilöille. Toisaalta tarkkuus, harkinta ja kuuntelun taito auttavat sekä asiakastilanteissa että työyhteisön kiireissä.

Metsäalalla työsuhteet ovat pitkäaikaisia. Tunnemme toisemme hyvin. Pysähtyminen kannattaa. Yhdessä kollegoiden ja esimiesten kanssa käsitelty ja jäsennetty palaute omasta käyttäytymisestä on antoisaa. Löytöretkemme ihmisten erilaisuuteen tuottaa uutta osaamista ja näkökulmia johtamiseen, toimintaan työpaikalla ja asiakkaiden kanssa. Ja parantaa metsähyvinvointia.

Kirjoittaja:

Pasi Pakkala
Yliopettaja ja koulutuspäällikkö
Mikkelin ammattikorkeakoulun Metsätalouden laitos

Sertifioitu Peili–käyttäytymisprofiilivalmentaja, http://www.peiliconsulting.fi/