Palkitsemisia pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta pioneerityöstä

Siivittäjien palkitsemiset

Metsähyvinvointi-ohjelman menestyksekkään matkan ovat osaltaan mahdollistaneet lukuisat sen piirissä toimineet hyvinvointihankkeiden vetäjät ja tulosten jalkauttajat. Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtumassa 19.11.2015 nostettiin esille kaksi esimerkillistä toimijaa.

Tuula Jusko (Suomen metsäkeskus) ja Pasi Pakkala (Mikkelin ammattikorkeakoulu) palkittiin pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta pioneerityöstä, joka on edesauttanut Metsähyvinvointi-käsitteen juurtumista osaksi metsäammattilaisten arjen todellisuutta. Arto Kariniemi Metsätehosta kuvasi Metsähyvinvointi-ohjelman puolesta heidän Metsähyvinvoinnin valoisalle hangelle jättämiään lähtemättömiä jälkiä seuraavasti:

”Teidän molempien Metsähyvinvointi-työtä kuvaa vahva henkilökohtainen sitoutuminen, peloton asiaan tarttuminen ja heittäytyminen sekä konkreettisten tulosten saavuttaminen arjen tasolla, osana jokapäivästä työelämää.

Tuula Jusko toimi Metsähyvinvointi-ohjelman hankkeessa ”Suomen metsäkeskus muutoksessa”, joka jalkautti laajasti keskustelevaa muutoksen hallintaa ja kehittämistapaa. Tuula työ jatkuu edelleen henkilöstöhallinnon ammattilaisen roolissa. Tuula oli myös yksi kolmesta pioneerista, jotka pukivat Metsähyvinvoinnin työhaalarit päälleen suunnitteluvuonna 2011.

Pasi Pakkala toimi vastaavasti ohjelman hankkeessa ”Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit”, joka jäsensi metsänhoitoyhdistysten perustehtävien suorittamista tukevia toiminta-ja johtamismalleja. Pasin työ jatkuu laajasti ja arkipäivän konkretiaan pureutuen neuvontaorganisaatioiden valmennustyön puitteissa.”