työturvallisuus

Miten työntekijänä vaikutan työturvallisuuteen?

”Miksi minun pitäisi innostua omaan työhön liittyvästä työturvallisuudesta? Miksi sitä pitää kehittää? Eikö meillä ole jo turvallista täällä työpaikalla? Taasko tulee jokin uusi vempele? Eikö tämän järjestelmän käytön osaaminen jo riitä? Mitä vielä?” Teet päivän aikana erilaisia työsuorituksia ja tiedät, miten niistä selviää kunnialla läpi ilman sen kummempia miettimättä. Joskus sattuu joku nirhauma tai venähdys,… Lue lisää Miten työntekijänä vaikutan työturvallisuuteen?

Työturvallisuus

Turvallista työntekoa!

Työturvallisuus on tärkeässä asemassa Metsähallituksessa. Pyrimme edistämään Metsähallituksen metsätaloudessa aktiivisesti työturvallisuuteen liittyvien asioiden tiedostamista ja huomioimista arkipäivän työskentelyssä myös erilaisilla turvallisuuskoulutuksilla. Näistä mainittakoon tässä yhteydessä vaikkapa moottorikelkan ja mönkijän käyttöön, ensiaputaitojen ylläpitämiseen, enna-koivaan ajamiseen ja liukkaankelin ajoharjoitteluun sekä suurpetojen kohtaamiseen liittyvät koulutukset. Turvallisen työnteon varmistamiseen meillä on mm. kattava ja monipuolinen riskien arviointi- ja toimenpideohjelma… Lue lisää Turvallista työntekoa!

Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa

Työturvallisuusriskit on otettava paremmin huomioon metsätähteiden haketuksessa. Tutkimuksemme osoitti hakkuutähteiden sisältämät mikrobit työterveysriskiksi. Homesienet, bakteerit ja niiden endotoksiinit leviävät ilmaan ja ohjaamoihin haketuksen aikana. Suojautumista mikrobeja sisältävältä pölyltä tulee parantaa, koska tutkimuksessa toteutetun kyselyn mukaan hengitysteitä ärsyttävät pölyt ja homeen hajut koettiin suureksi haitaksi haketustyössä.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2013.

Yhteyshenkilö

Sirpa Laitinen
puh. 046 851 1911
sirpa.laitinen[at]ttl.fi
Työterveyslaitos

Yrittäjät ja Metsä Forestin palvelukonsepti

Työhyvinvoinnilla on itseisarvo henkilöstölle ja samalla taloudellinen arvo yritykselle. Miten muuttaa työhyvinvointi suorituskyvyksi ja rahaksi? Niin suuressa – kuin pk-yrityksessä? Metsä Forest on mukana luomassa yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistusta. Niiden avulla yritykset voivat ylläpitää sekä edistää suorituskykyä ja henkilöstönsä työhyvinvointia toiminta- ja kilpailuympäristön muuttuessa. Toimintamallissa keskitytään palveluosaamiseen puunhankintaketjussa, tuloksellisen toiminnan ylläpitämiseen, ennakoivaan työhyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntämiseen.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Maikki Kropsu
puh. 050 535 5781
maikki.kropsu[at]metsagroup.com
Metsä Group