Hienoja tarinoita Metsähyvinvoinnista

Keräsimme Metsähyvinvoinnin tarinoita metsäalan ammattilaisilta. Hienoja oivalluksia ja kertomuksia siitä, mikä itseä innostaa tai motivoi työssä on koottu tälle sivulle.

Ihmisten ajatuksissa korostuivat niin vapaus vaikuttaa omaan työhönsä, kuin esimerkiksi tasapainoisen elämän vaikutus työssä jaksamiseen.

Hyvä työkaveri on taas on innostunut ja eteenpäin katsova osaava kollega. ”Empaattinen ihminen vetää muita mukaansa.”

Tärkeä asia työssä onnistumisessa ovat myös ajantasaiset välineet sekä osaaminen työn suorittamiseen. On huomioitava, että koulutukset tai ihmisten kohtaaminen pitävät yllä jokaisen tarvitsemaa kiinnostusta työnsä uudistumista ja uusien näkemysten avautumista kohtaan.

Miten sinä huomaat lukiessasi tarinoita? Oletko samaa mieltä vai lisäisitkö jotain?

Saitko uutta ajattelua? Miten sinä voisit mahdollistaa paremmin työkavereidesi arjessa onnistumista ja voisitko sinä esittää heille ajatuksia oman työsi edesauttamiseksi?

Fasilitoitu keskustelu ja ajatusten herättäminen

Voitte tehdä myös samanlaisen harjoituksen omassa yhteisössänne. Kerätkää esimerkiksi post-it-lapuille tai ääneen kerrottuna ajattelua seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä saa sinut motivoitumaan?
  • Millaiset asiat mahdollistavat työssä onnistumisen?
  • Milloin koet, että työsi on mielekästä?
  • Mikä sytyttää sinut liekkeihin?
  • Millainen on hyvä työkaveri?

Tämän jälkeen on hyvä kerätä myös katsausta tulevaisuuteen ja mahdollisiin konkreettisiin keinoihin, joilla lisätä hyvinvointia:

  • Mitä toivoisit tulevaisuudelta, jotta hyvinvointisi metsäammattilaisena paranisi entisestään?
  • Mitä voistte yhteisönä tehdä lisää/vähemmän?
  • Entä sinä itse?