Marjastrategiaa

Strategia

Päämäärä:
kerätä viikonlopun aikana mustikoita talven smootheihin ja piirakoihin, tarve vähintään 30 litraa.

Strategia:
käytetään paras tieto hyväksi, tehdään aikataulutus viikonlopun etenemiselle, otetaan homma urheilun kannalta, koulutetaan lapset poimimaan.

Toiminta:
otetaan isän vanha kartta ja tarkistetaan sen salaiset merkinnät, täytetään vesipullot ja kahvitermari, mukaan pyyhe ja energiapatukoita, lapset lahjotaan.

Joka päivä teemme oman strategiamme mukaista toimintaa kotona ja työssä, vaikkemme sitä aktiivisesti ajattele. Mustikkastrategiani on muotoutunut ajan myötä, ja sen osatehtävät tehostuneet. Marjaretkistä haaveillen elämänkumppaniksi valikoitui aikoinaan riuska metsämörrikäinen, jolla pysyy niin tietokone, raivaussaha kuin mustikkapoimurikin käsissä. Marjamaita kävellään läpi kukinta-aikaan ja yhteistä kesälomaa pyritään järjestämään niin mustikka- kuin puolukkasadon keräämiseen.

Yllättävän paljon olen panostanut myös turvallisuuden parantamiseksi; saappaat käärmeitä, kilkuttimia ja hajuvettä karhuja vastaan, kännykässä kartta ja koordinaatit, laastareita, kyy- ja ensiapupakkaus autossa. Valmistautuminen rentouttaa mieltä ja sujuvoittaa itse marjanpoimintaa, lisää työmotivaatiota ja vähentää hieman etsintäkilometrejä ja bensakustannuksia. Aikuisille luonto itsessään tarjoaa jo palkinnon, mutta lapsille mättäällä syötävät herkut sekä pieni rahallinen korvaus saaliista luo toivottavasti positiivisen muistijäljen marjastamiseen.

Ennakoinnilla tuottavuutta

Marjastrategian ennakoivat toimenpiteet pätevät myös metsäalan yrityksen työhyvinvoinnin sekä toiminnan sujuvuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Sähläykseen, laatuvirheisiin, konerikkoihin sekä työkyvyn ja motivaation alenemisiin voi mennä yllättävästi aikaa ja rahaa, vaikka ne yksittäisinä haittoina vaikuttaisivat pieniltä.

Työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä, koska työntekijä on panos, jota ilman konekaan ei kulje. Jos työntekijällä ei ole riittävää varustusta, osaamista, motivaatiota tai esimerkiksi selvyyttä työtehtävästä, työnteon sujuvuus ja mielekkyys kärsivät, eivätkä tulokset ja siten tuottavuus ole paras mahdollinen.

Työturvallisuuden ennakoinnin ajatukset voidaan monistaa myös työkyvyn, osaamisen kehittämisen ja työyhteisön toiminnan alueille. Työhyvinvoinnin johtaminen on työtekijöiden ohjaamista ja tulosten seurantaa, kannustamista ja palautteen antamista sekä toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Alla olevaan kuvaan on kerättynä yhteen asioita, joita aktiivisen työhyvinvoinnin johtamisen tulisi ainakin sisältää.

Tyohyvinvoinnin johtaminen
Asioita joita aktiivisen työhyvinvoinnin johtamisen tulisi sisältää.

Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen kannattaa sysätä liikkeelle nykytilanteen selvittämisellä avoimesti työntekijöiden kanssa ja edetä strategian tekemiseen – mahdollisuuksien mukaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Asioiden mittaaminen kannattaa aloittaa jollain tavalla. Yleensä sitä mitä mitataan, tulee myös kehitettyä.

Tuottavuuden ja mielekkyyden hanke yrityksessä

Esimerkiksi Ennakoinnilla tuottavuutta metsätöihin -hankkeessa TTS Työtehoseura, Tapio ja TTL Työterveyslaitos ovat yhdessä Metsämiesten Säätiön tuella tutkineet, mitkä tekijät vaikuttavat metsäkoneyrityksessä työpaikan tuottavuuteen ja työn mielekkyyteen. Hankkeessa teimme myös työhyvinvoinnin mittaamiseen välineen, joka julkaistaan Metsähyvinvointi-sivustolle yhdessä hankkeen loppuraportin kanssa loppusyksyn 2015 aikana.

PS. 100 litraa oli sitten lopulta perheen viikonlopun saalis – ilman näkyviä henkisiä tai fyysisiä vaurioita.

Marjaämparit
Mustikkasaalis

Kirjoittaja:

Annikki Pere
asiantuntija
TTS Työtehoseuran Tuottavuuden osaamiskeskus