Metsä- ja kuljetusalan yritykset hakevat tehokkuutta panostamalla työhyvinvointiin

Log_inno_esiteTampereen ammattikorkeakoulussa helmikuussa käynnistynyt työhyvinvoinnin ESR-hanke LOG INNO tähtää yritysten tuottavuuden lisääntymiseen työhyvinvoinnin keinoin.  Nyt ei puhuta työterveyshuollon, tyky-päivien ja taukoliikunnan järjestämisestä, vaan pureudutaan yrityksen toimintaprosessien tarkasteluun. Yrityksille luodaan työhyvinvoinnin käytännöt ja kehittämisohjelma, jota toteuttamalla henkilöstön hyvinvointi lisääntyy ja yrityksen tuottavuus lisääntyy.  

Hankkeen päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu työstää hanketta yhdessä Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kanssa kehittäen metsä- ja kuljetusalan yrityksiä ja organisaatioita. Puunhankinnan pk-yrityksissä tuottavuutta on kehitetty aiemmin parantamalla koneiden ja puutavara-autojen teknisiä ominaisuuksia. Tekninen tuottavuus onkin huippuluokkaa.

LOG INNO -hankkeessa on otettu erilainen lähtökohta – kehitetään yritysten toimintaprosesseja, jotta henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy ja samalla yrityksen tuottavuus paranee.  Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantumisen seurauksena poissaolot ja tapaturmat vähenevät, työprosessit kehittyvät tuottavammiksi ja tuottavuuden kasvun myötä yrityksen tuloksentekokyky paranee.

Hankkeen projektipäällikkö Petri Murtomäen mukaan työtekijän hyvinvointi muodostuu jokapäiväisessä arkityössä ja siihen liittyvät toimintaprosessit tukevat työhyvinvoinnin ylläpitoa.

”Odotuksemme tämän hankkeen vaikuttavuudelle ovat suuret, mutta kehittämistyöhön mukaan lähtevien yritysten oma panostus vaikuttaa eniten lopputulokseen.

Lähdemme yhdessä yrityksen kanssa uudistamaan yrityksen toimintaprosesseja. Prosessiin osallistetaan yrityksen koko henkilöstö. Hankkeen osallistavat, luovuutta ja innovatiivisuutta kehittävät monipuoliset menetelmät kannustavat uusiin tapoihin ajatella ja toimia”, kertoo Murtomäki.

Hanke on hyvä esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä sekä ammattikorkeakoulun sisällä että yritysten kanssa. Hankkeen toimijoissa on sekä metsäalan, kuljetusalan, terveysalan sekä liiketalouden osaajia.  Nämä asiantuntijat antavat yrityskohtaista ohjausta ja neuvontaa yritysten kehittämissuunnitelmien teossa ja toteutuksessa.

LOG INNO kuuluu valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -toimenpideohjelmaan, joka on osa Työelämä 2020 -ohjelmaa. Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta. Hanke toteutetaan 1.2.2016–31.7.2018.

Hankkeeseen osallistuminen

Log Inno -hankkeessa yritykselle luodaan toimintamalli, jolla kehitetään ja ylläpidetään työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja yrityksen tuloksentekokykyä. Toimintamallin luomiseksi yritysten kanssa toteutetaan kehittämisprosessi, jonka sisältö ja vaiheet on kuvattu tarkemmin hankkeen sivulla.

Toimintamallin hyötyjä ovat

  • poissaolojen ja tapaturmien väheneminen
  • parempi työtehokkuus ja työelämän laatu
  • työyhteisön toimivampi vuorovaikutus
  • tuottavammat työprosessit
  • henkilöstön parempi motivaatio jatkuvaan kehittämiseen.

Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille maksutonta. Tarkemmat tiedot, aikataulut ja ilmoittautuminen hankkeen sivulla: www.loginno.fi.

Heinäkuun loppuun mennessä ilmoittautuneille yrityksille tarjotaan yksi henkilökohtainen Firstbeat-hyvinvointianalyysi maksutta. Hyvinvointianalyysin arvo on 200 €.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Petri Murtomäki
Tampereen ammattikorkeakoulu
040 777 0956
petri.murtomaki(at)tamk.fi

TAMKin uutinen hankkeesta 23.6.2016