#metsaopet: Uutta innostavaan opetukseen ja vuorovaikutustaitoihin

Metsäalan opettajiin ja opetukseen panostetaan nyt uudella tavalla. Varta vasten metsäalan opettajille räätälöity Metsäopettajien Akatemia alkoi tammikuussa. Teemoina kurssilla ovat opettajan työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka

Kurssin aloituspäivä tammikuussa. Kurssilaiset tutustumassa viestintäympäristöön ja omaan pienryhmäänsä.

Viime syksynä valmisteltiin uusi läsnä- ja etäopetusta yhdistävä kurssi ”Metsäopettajien Akatemia: Tulevaisuuden taidot – Sulautuva koulutus metsäalan opettajille”. Ensimmäinen kurssi toteutuu keväällä 2020. Tämän jälkeen kurssi on mahdollista järjestää niin monta kertaa kuin halutaan.

Kurssin aloituspäivä pidettiin tammikuussa. Ennen seuraavaa tapaamista opettajat syventyvät muutaman viikon välein tuleviin tehtäviin ja itseopiskeluun. Tehtävät tehdään itsenäisesti, mutta jokaisella on tukenaan oma pienryhmänsä sekä ryhmän tuutori.

Seuraava läsnäjakso on maaliskuussa kahden päivän mittainen. Tässä koulutuksessa tutustutaan erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Kurssi loppuu viimeiseen läsnäkoulutuspäivään 17.4.

Kurssin sisällöstä voit lukea lisää täältä.

Kurssille kutsutaan kerrallaan 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista ympäri Suomen. Mukana ovat kaikki koulutusasteet.

Yhteiseksi aihetunnisteeksi sosiaaliseen mediaan kurssilaiset valitsivat #metsaopet. Twitterissä viestimme kurssin kuulumisista Metsähyvinvoinnin, Metsätehon ja Metsäkoulutus ry:n tileillä.

Metsäteho Oy ja Metsäkoulutus ry vastaavat kurssin toteutuksesta. Pedagoginen oppimispolku ja -ympäristö on rakennettu professori Kirsti Longan konseptin pohjalta, ja hän toimii myös kurssin pääkouluttajana.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.