Miten työntekijänä vaikutan työturvallisuuteen?

”Miksi minun pitäisi innostua omaan työhön liittyvästä työturvallisuudesta? Miksi sitä pitää kehittää? Eikö meillä ole jo turvallista täällä työpaikalla? Taasko tulee jokin uusi vempele? Eikö tämän järjestelmän käytön osaaminen jo riitä? Mitä vielä?”

Teet päivän aikana erilaisia työsuorituksia ja tiedät, miten niistä selviää kunnialla läpi ilman sen kummempia miettimättä. Joskus sattuu joku nirhauma tai venähdys, mutta ei mitään sen ihmeellisempää. Hartiatkin tuntuvat toisinaan hieman jäykiltä, ja on jotenkin vetämätön olo, mutta mitä sitten? Onhan tässä tehty töitä huonommassakin tilanteessa!

Työturvallisuus lähtee siitä, että kaikki työhön liittyvät osa-alueet ovat kunnossa. Esimerkiksi suojavälineet toimivat ja niitä on riittävästi, työntekijä on nukkunut yönsä hyvin ja tuntee olonsa pirteäksi sekä tietää, miten työ tehdään turvallisesti ja onnistuneesti. Työturvallisuuden kehittämisessä keskitytään ihmisen hyvinvointiin ja siihen, miten hän omalla toiminnallaan voi ennakoida tilanteita ja parantaa työn sujuvuutta.

Kun ennen vanhaan sattui jokin onnettomuus tai läheltä piti -tilanne, selvitettiin, mikä meni vikaan, mitä tehtiin väärin ja miten riskitekijä poistetaan yhtälöstä. Huomio on sittemmin siirtynyt työntekijän hyvinvointiin ja tilanteiden ennakoimiseen. Työturvallisuus tarkoittaa sujuvaa ja onnistunutta työntekoa, jossa huomio keskitetään turvallisuutta ylläpitäviin tekoihin, ja siihen, että eri ihmiset tekevät työtä eri tavoin. Tavoitteena on ”nolla tapaturmaa”. Omalla toiminnallaan jokainen määrittää, miten työskennellessä onnistuu, ja mikä tekee työstä sekä sujuvaa että turvallista riippumatta siitä, toimiiko organisaatiossa johtoasemassa vai onko rivityöntekijä.

Myönteinen ja positiivinen suhtautuminen työturvallisuuteen parantaa turvallisuutta, ja ennakoiminen luo varmuutta tekemiseen. Pysähdy ja mieti, miten tekemäsi työ vaikuttaa itsesi lisäksi myös muihin. Puutavarapinojen sijoittelua voi pitää hyvänä esimerkkinä: jo suunnittelijan tulee miettiä pinojen sijainnit niin, että pinoja kasattaessa ja myöhemmin pois haettaessa ei metsäkoneen eikä puutavara-auton kuljettaja joudu vaaraan. Eli esimerkiksi minkään koneen mikään osa ei joudu liian lähelle esimerkiksi sähkölinjoja ja kuormaus ei aiheuta vaaraa muulle liikenteelle.

Työtehtävät ja niissä käytetyt välineet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, joten myös työturvallisuuden pitää kehittyä. Sujuva työskentely ja onnistunut työturvallisuus ovat ennakoimista, riskitilanteiden tunnistamista, oman toiminnan ymmärtämistä ja turvallisten toimintatapojen kehittämistä. Ota siis muutokset vastaan ilolla, koska ne kehittävät työtapojasi turvallisemmiksi ja vähentävät kuormitustasi.

Tämä kirjoitus on osa metsäalan opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitettua Työturvallisuusopasta, joka on osa Puuhuolto.fi-sivuston materiaali.

Kirjoittaja

Mia Viitanen
Projektitutkija, Metsäteho Oy