”Olisipa hienoa jos…” – Mielekäs työ ja mielekäs elämä -koulutuksen kokemuksia

Huittisten kunnanvaltuuston saliin kerääntyi talvisen työpäivän illaksi noin 20 hengen joukko innokkaita oppijoita, joista suurin osa oli Loimulaisia, mutta myös muita akateemisia oli paikalla. Kati Järvinen (HRM Partners) piti porukan hereillä keskustelevalla tyylillä ja laittaen jokaisen miettimään.

Kati järvinen laittoi osallistujat pohtimaan, mitä voi itse tehdä saadakseen mielekkään elämän.

Kouluttautuminen aloitettiinkin miettimällä, mitä itse voi tehdä saadakseen mielekkään elämän. Yhteisöllisyys nousi monesti esille, ja sen todettiin olevan myös tärkeä turva-ankkuri organisaatioiden muutosmyllerryksissä. Sen avulla sekä yksilö että organisaatio voivat pärjätä paremmin muutoksissa. Yhteisöllisyyden voi kiteyttää yhdessä tekemiseksi.

Myös arvostuksesta puhuttiin sekä palkan että muun palkitsemisen kannalta. Järvinen totesi arvostuksen olevan oikeastaan sama asia kuin luottamus. Ja arvostus on yksi osa työn mielekkyydestä. Sen tulee kuitenkin löytyä omasta sisimmästä, ja sitä saa aikaan vain itsessään. Työn ja muun elämän tasapainon todettiin myös olevan osa mielekkyyttä. Lisäksi pohdittavaksi tuli, onko tehokkuus itse asiassa sama asia kuin järkevä toiminta. Osallistujia kehotettiin myös miettimään, mitä minä oikeasti osaan paremmin kuin muut.

Tärkeänä viestinä mm. urapolun pohtimisen kannalta oli keskittyä miettimään enemmän omia vahvuuksiaan kuin pelkästään osaamista. Sen jälkeen tulisi vapaasti unelmoida omaa tulevaisuuttaan ”Olisipa hienoa jos…”. Unelma saa tuntua kaukaiseltakin, jos se vain antaa energiaa. Kati Järvisen kokemuksena oli, että saattaa jopa pelottaa, kun oma uravisio kirkastuu. Tähän toki jälkikommenttina tuli, että uran kokonaan uusiksi laittaminen ei ole kaikille mahdollista esimerkiksi taloudellisten seikkojen vuoksi. Mutta unelmoimistahan se ei varsinaisesti estä.

Mielekkyyttä voi hahmottaa esimerkiksi ikigai-menetelmällä.

Koulutuksessa keskusteltiin myös uskomuksista työyhteisötasolla: se, miten puhumme työstämme, luo työpaikan kulttuuria. Oma asenne ja oman tekemisen arvostaminen vaikuttavat kuitenkin paljon oman työn ja elämän mielekkyyteen. Joten tarkkana kannattaa olla, ettei kuormita itseään ja muita turhaan, vaikka vaikeitakin asioita pitää voida sanoa ääneen.

Kohtuullisen pieni osallistujajoukko mahdollisti hyvinkin intiimin ja vastavuoroisen oppimistapahtuman. Vaikka rupeama oli talvisen työpäivän illalle pitkine ajomatkoineen toki kohtuullisen raskas, osallistujat vaikuttivat olevan tyytyväisiä siihen, että olivat tulleet mukaan:

Oli hyödyllistä siinä mielessä, että tulee mietittyä työn ja muun elämän suhdetta ja kuulee muiden osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä.”

Tuli muutamia hyviä uusia näkökulmia esille. Hyödyttävät kyllä omassa työssä jaksamista ja ehkä oman työyhteisön kehittämistäkin.

”Meillä oli työpaikalla seuraavana päivänä esimiesten keskustelutilaisuus. Kerroin Huittisten valmennuksen asioista ja esitin tekemäni tiivistelmän aineistosta. Asia herätti mukavasti keskustelua.”


Kirjoittanut ja koostanut

Satu Kalpio
Länsi-Suomen Metsänhoitajat ry (tilaisuuden järjestäjä)
etunimi.sukunimi@metsa.fi