Viisi vinkkiä – Miten pysyä terveenä läpi työuran?

Metsäalalla vaatimukset kasvavat. Voimavarat ovat koetuksella. Toiveena on pysyä terveenä ja työkykyisenä läpi työuran. Miten saavuttaa tämä inhimillinen toive? Antti Äikäs kertoo tutkimusten perusteella havaitsemansa vinkit.

Terveys on työkyvyn ja toimintakyvyn perusta. Vaikka terveys mainitaan herkästi kolmen tärkeimmän arvon joukossa, niin päivittäiset valintamme eivät välttämättä tue terveyttämme pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessamme havaitsimme, että 31 prosentilla metsäalan yrityksen työntekijöistä terveyskunto oli alhainen. Riittävän hyvä terveyskunto auttaa jaksamaan työelämässä. Ensimmäinen vinkki onkin huolehtia terveydestä ennakoivasti. Ikään kuin olisit jäämässä eläkkeelle jo ensi vuonna.


Kahdeksan vuoden seurantatutkimuksemme yksi mielenkiintoinen havainto oli se, että tuloksien perusteella reilusti yli puolet tutkimuksen kohteena olleen yrityksen yli 500 työntekijästä teki elämäntapamuutoksen, mutta vain noin joka viides onnistui parantamaan terveysarvojaan pysyvästi. Tämä kertoo kahdesta asiasta. Inhimillisestä taipumuksestamme palata vanhoihin tottumuksiimme ja toisaalta siitä, että osa innostuu kyllä tekemään elämäntapamuutoksen, mutta väistää samalla tärkeimmän tai kipeimmän muutoksen. Suotavinta olisi etsiä muutos kuusikosta: tupakointi, alkoholi, stressinhallinta, painonhallinta, terveellinen ravitsemus, riittävä fyysinen aktiivisuus. Toinen vinkki on valita 1-2 itselle oleellisinta muutosta ja pitää niistä kiinni.


Elämä ei suju aina suunnitelmien mukaan. Sattumien, sairastumisen ja tapaturmien mahdollisuus on olemassa, vaikka tekisit itse kaikkesi. Tällöin on parasta tarttua tukeen, mikä on kolmas vinkki. Harmiksemme varsinkin miehillä on taipumus sinnitellä ja odottaa tilanteen parantumista itsekseen. Ei kovin viisasta.  


Vaikka työelämä kuluttaa, se on myös selkeä voimavara. Suuri osa metsäalan työntekijöistä tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä, mieltää työnsä palkitsevana ja kokee ainakin ajoittain voimakasta työn imua, jolloin aikaansaamisen tunne on hyvä ja motivaatio on korkealla. Metsä, luonto, asiakkaat, vastuullisuus, työtoverit ja mielenkiintoiset työtehtävät ovat asioita, jotka suojaavat uupumukselta, kun ne oikein oivaltaa. Neljäs suositus on tunnistaa työnvoimavaratekijät ja hyödyntää niitä varsinkin kuormittavimpina hetkinä.


Viides vinkki on yhteisöllinen. Rakenna osaltasi työhyvinvointikulttuuria. Havaitsimme tutkimuksemme, että koko organisaation tasolla on mahdollista edistää henkilöstön terveyttä, nostaa työntekijöitä alhaisen terveyskunnon ryhmästä korkeampiin, kannustaa pysyviin elämäntapamuutoksiin ja edesauttaa pääsemään terveenä eläkkeelle. Tämä ei tapahdu hetkessä, ei edes kuukaudessa tai vuodessa. Kukaan ei myöskään pysty tähän yksin, vaan kyse on yhdessä tekemisestä. Aloittakaa toiminta, jota muistellaan vielä kiikkutuolissakin.


Artikkeli perustuu kahteen metsäorganisaatiosta tehtyyn tutkimusartikkeliin, joiden alkuperäisversiot ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Metsämiesten Säätiö tuki väitöstutkimusta.

What Can You Achieve in 8 Years? A Case Study on Participation, Effectiveness, and Overall Impact of a Comprehensive Workplace Health Promotion Program

Does Implementation Follow Design? A Case Study of a Workplace Health Protomotion Program Using the 4-S Program Design and the PIPE Impact Metric Evaluation Models

Kirjoittaja

Antti Äikäs
Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, 4event Oy
LitM, tohtorikoulutettava