Vuorovaikutustaidot keskiössä Metsäopettajien Akatemian koulutuksessa

Maaliskuun 12.-13. järjestettiin Metsäopettajian Akatemian kurssin välitapaaminen Majvikissa Kirkkonummella.

Lähijaksolla Majvikissa opettajat pääsivät havainnoimaan ja harjoittelemaan yhdessä erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita.

Tammikuisen alkutapaamisen jälkeen osallistujat olivat jo perehtyneet mm. palautteenannon ja sosiaalisen tietoisuuden teemoihin. Lähikoulutuksesa syvennyttiinkin harjoitusten muodossa tarkemmin erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Paikalla oli myös opetusvideoilla esiintynyt näyttelijä, jonka avulla päästiin havainnoimaan läheltä erilaisia viestinnällisiä tilanteita.

Kurssimateriaalin videoilla on erilaisia vuorovaikutustilanteita ja -skenaarioita, joita päästiin näkemään myös Majvikin lähikoulutuksessa.
Keskustelut muiden opettajien kanssa olivat monien osallistujien mielestä lähitapaamisen parasta antia.

Opettajat olivat tutustuneet myös Markus Talvioon jo opiskelumateriaalin videoiden kautta, ja Majvikissa Markus perehdytti syvemmälle esimerkiksi tunnetilojen huomioimisen, aktiivisen kuuntelun ja minä-viestinnän keinoihin.

Kurssin oppimisympäristö johdattelee kurssilaiset läpi erilaisten teemojen. Materiaaliin kuuluu mm. videoita, joissa Markus Talvio kertoo teoriaa ja käytännön vinkkejä.
Markus Talvio oli mukana myös Majvikin lähijaksolla.

Lisätietoja:

  • Laura Kammonen, Metsäteho Oy, 040 570 4777, [email protected]
  • Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, 040 528 4359