Muista nämä hankkeen suunnittelussa

Ohjelmassa toimineet hankkeet ovat keränneet sinua varten omiin kokemuksiin pohjautuvaa vinkkilistaa. Neuvoja hyödyntämällä onnistut oman hyvinvointihankkeesi toteutuksessa työpaikallasi. Saa siis käyttää!

1. Projektiaikataulu – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 • Suunnittele riittävän väljä aikataulu: tiukka aikataulu saattaa aiheuttaa koko hankkeen venymistä ja vanumista
 • Muista realistisuus: hankkeen tekemisessä voidaan päästä vauhtiin huhtikuun sijaan vasta syyskuussa
 • Huomio suunnittelussa: hanke etenee useimmiten työntekijöiden (asiakkaiden) aikataulujen mukaan, eikä välttämättä omien aikataulujen mukaan

2. Hankkeen & töiden rytmitys on tärkeää

 • Metsätalouden yrittäjillä on tiettyjä aikoja vuodessa, jolloin he ovat todella kiireisiä ja ajankohdat kannattaa ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa
 • Myös metsästyskaudet saattavat sotkea aikataulusuunnitelmiasi  😉

3. Varatkaa realistisesti henkilöresursseja hankeen tekemistä varten

 • Mieluummin liikaa kuin liian vähän!
 • Resursseja on hyvä seurata esimerkiksi päiväkirjaa pitämällä

4. Mieti valmiiksi hankkeen toteutuksen kannalta kriittisimmät vaiheet eli ne kohdat joissa täytyy oikeasti onnistua

 • Tunnista ratkaisevat vaiheet etukäteen
 • Tee ainakin yksi varasuunnitelma B

5. Hankkeen jatkuva kiteytys ja konkretisointi

 • Miettikää riittävän usein hankkeen teon varrella mitkä sen tavoitteet ovat
 • Ovatko päämäärät kenties muuttuneet matkan varrella jotenkin?
 • Mitä konkreettisempi tavoite sitä paremmin se auttaa viemään hanketta eteenpäin

6. Määritelkää ja jakakaa selkeät vastuut

 • Tällöin tiedetään kuka ja mitä tekee
 • Kaikki työryhmässä/työpaikalla tietävät tehtävät ja aikataulut

7. Sähköposti ei välttämättä ole paras työkalu hankkeen toteutuksessa

 •  Nykypäivänä löytyy monia vaihtoehtoja, kuten projektityötila, Yammer jne.
 • Muista huomioida tietosuoja-asiat!

8. Keskity olennaiseen

 • Karsi kaikki turha byrokratia pois, esimerkiksi hankkeen kannalta tuloksettomat palaverit
 • Ylläpidä vain hyödyllisiä toimintoja

9. Muista kirjata asiat talteen

 • Tee hankkeen ohessa jonkinlaista listausta toiminnasta, tuloksista jne. Se helpottaa huomattavasti tulosten esittelyä ja raportoinnin tekoa.

10. Työpaikalla priorisointi on tärkeää

 • Jos hanke kuulu tärkeiden tavoitteiden joukkoon, aikataulut saadaan pidettyä ja suunnitelmat toteutettua
 • Jos taas hanke lipsuu ei-niin-tärkeiden-juttujen pinoon, alkavat aikataulut jätättää ja hanke jää helposti keskeneräiseksi tai kokonaan tekemättä

11. Vielä viimeisenä muttei vähäisimpänä

Yhteistyöllä kaikki sujuu!

PS. Jos sinulla on jokin hyvä lisävinkki hankkeiden suunnitteluun tai toteutukseen liittyen, jaa se muiden kanssa tämän sivun kautta lähettämällä neuvo joko tietäjälle, valmentajalle tai metsämiehelle.