Siivittäjät testasivat omaa tyyppiään

kuvitus_idea_ihmisetJärjestyksessään kolmas Siivittäjien Vierumäen valmennuspäivä järjestettiin torstaina 9.6.2016. Päivä oli ulkona kolea ja sateinen, mutta sisätiloissa osallistujien naamalla paistoi hymy ja oivallus. Valmennuksen teemana oli ”Työyhteisön hyvät tyypit”. Valmentajana toimi Tuija Tähtinen (Valmennuksen Vire).

Me ihmiset olemme sekä ajatuksiltamme että toiminnaltamme yllättävän erilaisia. Myös motivaatiomme kumpuaa erilaisista lähteistä. Hyvät tyypit työyhteisössä –
valmennuspäivässä testattiin oma tyyppi ja pohdittiin sitä, miten saamme parhaan esille itsestä ja muista.

Jokainen meistä on oppinut jo lapsuudessaan perusstrategian, jonka avulla olemme saaneet turvallisuutta ja selviytymiskokemuksia. Tätä lapsuudessa omaksumaamme
selviytymisstrategiaa sovellamme myös myöhemmin elämän eri tilanteissa. Nämä strategiat ilmenevät enneagrammin yhdeksänä tyylinä. Oman toimintatyylin tunnistaminen antaa keinoja tehdä tietoisia valintoja silloin, kun ”automaattiohjaus” ei palvele hyvinvointia ja hyvää yhteistyötä.

Vierumäellä huomattiinkin, että saman enneagrammi-tyypin omaavista henkilöistä tuntui löytyvän ”oikeita hengenheimolaisia”, joiden kanssa jaettiin samankaltaisia arkielämän kokemuksia. Toisaalta harva meistä on vain yhden tyypin ihmisiä, vaan esimerkiksi ns. siipiä löytyy myös muihin tyyppeihin.

Valmennuksesta sai myös hahmotusta sille, miksi toimimme ja ajattelemme niin eri tavoin. Erilaisuutta tuleekin lähestyä vahvuuksien kautta: kaikkia tyyppejä tarvitaan ja kaikki ovat yhtä arvokkaita. Tulkitsemme turhan helposti toisen reaktioita tai toimintaa esimerkiksi oman tyyppimme kautta, jolloin syntyy väärinkäsityksiä. Kun ymmärrämme paremmin toisen tyyppiä, osaamme suhtautua tilanteisiin eri tavalla.