Ennakointi työterveyshuollossa

”Ennakointi, se on se juttu. Näin me se tehdään!”

Metsä Forestin hankkeen käytännöllisenä tuloksena tuotettiin yhdeksän alueellista yrittäjäpäivää, joissa hanke tavoitti n. 500 yrittäjää.

Hankkeen tuloksena yrittäjäpäivillä konkretisoitiin yhteistyössä yrittäjien ja Metsä Forestin metsäasiantuntijoiden kanssa puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys ja sen yhteys yrityksen menestystä ja suorituskykyä ylläpitäviin tekijöihin. Suorituskykyä määrittävät mm. toiminnan tehokkuus, yrityksen kyky täyttää asiakkaiden odotukset ja tarpeet, kannattavuus, tuottavuus, työolosuhteiden laatu – motivaatio ja ihmisten tyytyväisyys, työhyvinvointi, osaaminen ja kyky uudistaa yrityksen toimintatapoja.

Työhyvinvointi täsmäinvestointina

Työhyvinvointi ei ole joukko toimenpiteitä, jotka ovat irrallisia yrityksen toiminnan tavoitteista. Työhyvinvointi on yrityksen tarpeisiin perustuva täsmäinvestointi ja yksi menestyvän ja suorituskykyisen yrityksen ydinresurssi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisen yrityksen oma tilanne ja tunnistetut tarpeet tulee olla suunnitelmallisen työhyvinvointiohjelman ja työterveyshuollon lähtökohtana.

Hankkeessa ja yrittäjäpäivillä ohjattiin yrittäjiä yrityksen tarpeista lähtevän kustannustehokkaan ennakoivan työterveyshuollon hankintaan. Samoin määritettiin käytännön keinot, joihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi yrityksen toimintaympäristön muutoksessa.

Katso yltä Metsä Forestin Metsähyvinvointi-hankkeessa syntynyt video.

Metsä Forestin hankeraportti: Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli. Metsä Forest 2012-2014.

Hankekortti: Yrittäjät ja Metsä Forestin palvelukonsepti