työterveyshuolto

Ennakointi työterveyshuollossa

”Ennakointi, se on se juttu. Näin me se tehdään!” Metsä Forestin hankkeen käytännöllisenä tuloksena tuotettiin yhdeksän alueellista yrittäjäpäivää, joissa hanke tavoitti n. 500 yrittäjää. Hankkeen tuloksena yrittäjäpäivillä konkretisoitiin yhteistyössä yrittäjien ja Metsä Forestin metsäasiantuntijoiden kanssa puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys ja sen yhteys yrityksen menestystä ja suorituskykyä ylläpitäviin tekijöihin. Suorituskykyä määrittävät mm. toiminnan tehokkuus, yrityksen kyky… Lue lisää Ennakointi työterveyshuollossa

Yrittäjät ja Metsä Forestin palvelukonsepti

Työhyvinvoinnilla on itseisarvo henkilöstölle ja samalla taloudellinen arvo yritykselle. Miten muuttaa työhyvinvointi suorituskyvyksi ja rahaksi? Niin suuressa – kuin pk-yrityksessä? Metsä Forest on mukana luomassa yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistusta. Niiden avulla yritykset voivat ylläpitää sekä edistää suorituskykyä ja henkilöstönsä työhyvinvointia toiminta- ja kilpailuympäristön muuttuessa. Toimintamallissa keskitytään palveluosaamiseen puunhankintaketjussa, tuloksellisen toiminnan ylläpitämiseen, ennakoivaan työhyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntämiseen.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Maikki Kropsu
puh. 050 535 5781
maikki.kropsu[at]metsagroup.com
Metsä Group

Mikä ihmeen työterveyshuolto?

Työterveyshuollon tehtävä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä yhdessä yrityksen kanssa. Yrityksen on hankittava työterveyshuoltopalveluita (lainsäädäntö), vaikka yrityksessä olisikin vain yksi palkattu työntekijä. Yrittäjä voi vapaaehtoisesti järjestää palveluita myös itselleen. Lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu hoitajan ja lääkärin toteuttama työpaikkaselvitys, jossa määritellään yrityksen tarpeiden mukainen palvelutoiminta (selvitykseen voi osallistua myös fysioterapeutti tai psykologi). Yritys saa huollosta apua työntekijöiden työkyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen sekä… Lue lisää Mikä ihmeen työterveyshuolto?