Ihmisten johtaminen on osa kestävää ja menestyvää metsätaloutta

Metsäalan Johtamisakatemiassa teemoihin pureudutaan asiantuntevien alustajien sekä keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta.

Ensimmäinen Metsäalan Johtamisakatemia järjestettiin keväällä 2015. Tähän mennessä järjestetyt kahdeksan kurssia ovat koonneet yhteen 170 toimialan johtajaa ja vaikuttajaa sekä alan ulkopuolista henkilöä. Syksyllä 2018 järjestetään kaksi kurssia.

Ihmiset ja osaaminen ovat metsäalan uudistumiskyvyn edellytys. On varmistettava, että metsäammattilainen jaksaa ja osaa kehityksen edellyttämällä tavalla. Tarvitsemme uutta ajattelua johtamiseen, uutta osaamista ja ymmärrystä kokonaisuudesta. Itsensä johtaminen on keskiössä kaikkien työarjessa. Työverkostotaitojen jatkuva ylläpito on oleellinen osa metsäammattilaisenkin onnistumista.

Akatemia määrittää hyvää johtamista erityisesti sisäisen motivaation ja positiivisen psykologian näkökulmista. Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen merkitystä tähdennetään. Esimerkit palveluliiketoiminnan uudistamisesta ovat pitäneet jalat tiukasti maassa. Katse on tässä hetkessä ja tulevassa.

Metsäalan Johtamisakatemia muodostaa vahvan kokonaisuuden osana kestävää ja menestyvää metsätaloutta. Se on ainutlaatuinen toimialan yhteinen ponnistus yli toimialarajojenkin tarkasteltuna.

Metsäalan Johtamisakatemian on rahoittanut Metsämiesten Säätiö ja sen käytännön järjestämisestä on vastannut Metsäteho Oy. Akatemia on syntynyt osana Metsämiesten Säätiön Metsähyvinvointi-ohjelmaa, joka todellistuu ohjelmakauden synnyttäminä kiteytyminä, Metsähyvinvoinnin Silmuina.

Lue lisää Metsäalan Johtamisakatemiasta

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja@metsateho.fi, puh. 040 528 4359

viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen@metsahyvinvointi.fi, puh. 040 570 4777

 

Teksti julkaistu myös muilla sivuilla erillisenä hanketiedotteena: Metsätehon tiedote 5/2018 (muokattu otsikko)