Johtamisakatemiaan osallistunut yli 220 metsäalan vaikuttajaa

Ilari Pirttilä
Metsäalan Johtamisakatemian julkistustilaisuus huhtikuussa 2015.

Ensimmäinen Metsäalan Johtamisakatemia järjestettiin keväällä 2015. Akatemian idea oli syntynyt Säätiön Metsähyvinvointi-ohjelman laajapohjaisessa ohjausryhmässä. Heti ensimmäisen kurssin palautteen perusteella nähtiin, että nostetut ihmisten johtamisen teemat ja metsäalan johtajien syventyminen niihin koettiin tärkeäksi alan ja ihmisten tulevaisuuden kannalta. Työtä haluttiin jatkaa akatemiakonseptin muodossa.

Vuoden 2018 loppuun mennessä on järjestetty kaikkiaan 10 akatemian kurssia pääosin samalla ohjelmalla ja konseptilla. Pääteemoina akatemiassa ovat vuorovaikutus, sisäinen motivaatio, työn mielekkyys, positiivinen psykologia ja psykologinen pääoma.

Kurssit kestävät keskiviikkoiltapäivästä perjantain lounaaseen. Kullekin kurssille on kutsuttu noin 25 johtajaa ja vaikuttajaa. Metsäalan johtajien lisäksi osallistujina on aina myös ns. alan ulkopuolisia henkilöitä. Kaikkiaan kursseille on osallistunut yli 220 vaikuttajaa.

Olennaisena osana konseptia ovat olleet jatkotilaisuudet, kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Vaikuttajabrunssi. Jatkotilaisuuksissa on keskitytty yhteen pääteemaan huippualustajien saattamana. Tämän lisäksi on kuultu teemaa tukevia case-esimerkkejä. Erityisen antoisia ovat olleet myös Kymppien puheenvuorot, joissa kunkin kurssin keskuudestaan valitsema osallistuja on jakanut ajatuksiaan ja ymmärrystään johtajuudesta ja akatemian merkityksestä.

Vuoden 2019 lopussa Metsämiesten Säätiö julkisti uuden strategiansa, jossa ihminen ja hyvä johtaminen oli nostettu vielä aiempaa voimakkaammin esille.

Lisätietoja

  • Heikki Pajuoja, ohjelmajohtaja, 040 528 4359
  • Laura Kammonen, viestintäkoordinaattori, etunimi.sukunimi@metsahyvinvointi.fi, 040 570 4777