Vaikuttajabrunssilla ajattelua metsäalan identiteetistä

Metsäalan Johtamisakatemian Vaikuttajabrunssilla 5.9.2017 teemana oli ”Keskiluokkaisen metsäalan uusi identiteetti?”. Seminaariin oli kutsuttu mukaan Johtamisakatemian kursseille 1-5 osallistuneet sekä tulevan kurssin 6 osallistujat.

Kurssin 5 Kymppi Kari Lundell avasi henkilökohtaista kokemustaan Johtamisakatemiasta, sekä kertoi mitä asioita on lähtenyt kehittymään omassa organisaatiossa sen jälkeen. Lundell kannusti voimakkaasti tulevia kurssilaisia varaamaan aidosti aikaa tuleville akatemiapäiville ja mainitsi olevansa edelleen tyytyväinen, että otti itse aikaa akatemialle.

Professori Juha Siltalan puheenvuoro aiheesta ”Keskiluokka pelkää putoamista – usko koetuksella” herätti paljon mielenkiintoa. Siltala valotti ihmisten kokemaa työelämän tilannetta peilaten sekä historian että nykypäivän ilmiöihin, talouden, yhteiskunnan kuin sosiaalipsykologiankin kautta. Vaikka suurta muutosta ei tilastojen valossa ole tapahtunut, ihmisten tunne työelämästä on muuttunut. Siltala kysyi myös, mitä johtajien tulee tehdä tässä tilanteessa?

Monia tahoja ja asioita nopealla tahdilla yhdistävässä, verkottuvassa, maailmassa tarvitaan yhä enemmän koordinaattoreita. ”Johtaja estää seiniä kaatumasta päälle, jotta alaiset voivat keskittyä sisällöllisesti palkitsevaan työhön”, Siltala kiteytti johtamisen haasteen.

Hän nosti ajatuksia herättävästi esiin ihmisen roolin keskellä eheää makrotason tilannekuvaa. Työ itsessään on myös ihmisarvoa. Jos työntekijä ei tunne itseään tarpeelliseksi, hän vetäytyy. Turva on paras lääke, mutta millaisia keinoja epävarmuutta huokuvassa maailmassa on? Ahdistus on kohdistamatonta energiaa, jonka voisi käyttää luovaksi työksi. Ihmiset kyllä innostuvat, kun heille pystytään tarjoamaan avautuva ja kirkas tulevaisuus.

 

Juha Siltala

OP:n Uusien liiketoimintojen johtaja Masa Peura kertoi finanssialaa koetelleesta muutoksesta, ja miten OP on uudistanut rohkealla tavalla toimintaansa perinteisestä pankista kohti startup-henkistä palvelukokonaisuuskonsernia. Hän painotti, että ”seuraamme asiakasta, emme kilpailijaa”.

Muutos ja innovaatiot vaativat osaamisen uudistamista. ”Jotta voidaan investoida, pitää uskaltaa myös luopua jostain”, Peura kannusti. Uusien finanssialan liiketoimintojen tuomisessa tähän maailmaan painottuvat nopeuteen uskominen ja ideoiden avoin kehittäminen. Peuran sanoista kumpusi vahva viesti: On elettävä ajan hermolla. Villille luovuudelle on annettava tilaa ja etenkin liiketoiminnallisesti kestävät ideat toteutettava palvelutuotteiksi nopeasti ilman kankeaa hierarkkista hallintoa.

Masa Peura